Αυτά είναι τα 7 νέα κριτήρια κατασχέσεων για οφειλές σε Εφορία και Ταμεία

Λίστα επτά κριτηρίων αξιολόγησης των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων και της Εφορίας συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές.


Τα κριτήρια αυτά θα καθορίσουν σε ποιους θα επιβληθούν και σε ποιους όχι αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των χρεών τους (κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας).

Τα νέα κριτήρια που προβλέπει ρητά το τεχνικό Μνημόνιο της συμφωνίας για τη 2η αξιολόγηση είναι το μέγεθος της εταιρείας, η κερδοφορία της, η ρευστότητά της, η μόχλευση, ο ρυθμός μεταβολής των χρεών της προς Ταμεία – Εφορία, η ανταπόκρισή της στις ειδοποιήσεις των Ταμείων και της Εφορίας και η ένταξη ή μη σε διακανονισμό εξόφλησης των χρεών της.

Η αξιολόγηση των οφειλετών από τα Ταμεία και την Εφορία θα έχει στο επίκεντρό της δύο πεδία.

Το πρώτο πεδίο θα είναι «οικονομικές δυνατότητες» των οφειλετών. Σε αυτό το πεδίο εντάσσονται τα τέσσερα πρώτα κριτήρια (μέγεθος της εταιρείας, κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση).

Το δεύτερο πεδίο της αξιολόγησης θα αφορά την «επιθυμία» τους να πληρώσουν τα χρέη τους. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται τα τρία τελευταία κριτήρια (ρυθμός μεταβολής χρεών, ανταπόκριση στις ειδοποιητήρια, ένταξη σε ρύθμιση).

Η διαδικασία αυτή θα αφορά καταρχάς τους μεγαλοοφειλέτες, αλλά θα επεκταθεί αργότερα γενικότερα σε όλους τους οφειλέτες.

Το αρχικό μέρος της εκτίμησης των «οικονομικών δυνατοτήτων» των οφειλετών, αλλά και της «επιθυμίας» τους να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τα Ταμεία και την Εφορία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2017 , ενώ το επόμενο, το οποίο θα είναι και το «βαθύτερο», θα προχωρήσει από τις αρχές του 2018.

Πώς θα γίνει έλεγχος

Σχετικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, θα εκδοθούν εγκύκλιοι από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πιο αναλυτικά, τα επτά κριτήρια αξιολόγησης όσων ελευθέρων επαγγελματιών (αυτοαπασχολουμένων ή εργοδοτών) χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία έχουν ως ακολούθως:

1) Αξία πωλήσεων
Το μέγεθος της εταιρείας θα μετρηθεί από τις πωλήσεις της κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την αξιολόγηση.
2) Ποσοστό κερδοφορίας
Η κερδοφορία της επιχείρησης θα μετρηθεί από το ποσοστό των κερδών προ φόρων επί του τζίρου.
3) Ρευστότητα
Η ρευστότητα θα μετρηθεί από το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το βραχυπρόθεσμο χρέος της επιχείρησης.
4) Μόχλευση
Η μόχλευση θα μετρηθεί από το ποσοστό του χρέους επί των κερδών προ φόρων ή επί του μετοχικού κεφαλαίου.
5) Μεταβολές χρέους
Οι μεταβολές του χρέους θα εξεταστούν με βάση τις ποσοστιαίες αυξήσεις ή μειώσεις των συνολικών ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα Ταμεία και την Εφορία.
6) Ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις
Η ανταπόκριση προς την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα «μετράται» ανάλογα με το πόσο συχνά και πόσο γρήγορα ένας οφειλέτης ανταποκρίνεται στα ειδοποιητήρια των παραπάνω φορέων, στόχος των οποίων είναι η εξόφληση των χρεών του.
7) Διακανονισμός

Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα εξετάζουν το αν ένας οφειλέτης έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπροθέσμων χρεών τους προς την Εφορία και στα Ταμεία, αλλά και αν τηρεί αυτήν τη ρύθμιση.

Οι εισφορές στην ΑΑΔΕ

Όλη η διαδικασία ταυτόχρονης αξιολόγησης των οφειλετών τόσο προς την Εφορία και τα Ταμεία εντάσσεται στο όλο πλάνο συγχώνευσης των μηχανισμών είσπραξης των εισφορών στους μηχανισμούς είσπραξης των φόρων, το οποίο υπαγορεύεται ρητά από το συμπληρωματικό Μνημόνιο.

Η υλοποίηση αυτής της μνημονιακής δέσμευσης θα σηματοδοτήσει τη μεταφορά ολόκληρου του τμήματος εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από ασφαλιστικές εισφορές στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επισημαίνουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Το Μνημόνιο αναφέρει πως έπρεπε μέχρι τέλος του περασμένου μήνα να είχε ετοιμαστεί ένα πόρισμα, το οποίο θα περιέγραφε τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα της συγχώνευσης των μηχανισμών είσπραξης εισφορών στην ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Κ», το πόρισμα αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμο.

Στο μεταξύ, μέχρι αρχές Οκτωβρίου, πρέπει να είναι έτοιμο το «λογισμικό» με βάση το οποίο θα γίνει ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων, αγροτών) με βάση το καθαρό εισόδημα που δηλώνουν για το 2016.

Άλλες τρεις δεσμεύσεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας συμμόρφωσης των οφειλετών, το Μνημόνιο προβλέπει άλλες τρεις δράσεις :

– Τη μηνιαία ενημέρωση των «θεσμών» σχετικά με την πορεία μεταφοράς όλων των ληξιπροθέσμων χρεών των ασφαλιστικών ταμείων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ).Παράλληλα, το υπ. Εργασίας θα συντάσσει κάθε μήνα έκθεση που θα περιλαμβάνει στοιχεία σε σχέση με το πόσες ρυθμίσεις είναι «ενεργές», πόσοι οφειλέτες είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση, για το ύψος των οφειλών που είναι διακανονισμένες, αλλά και τα ποσά των εισπράξεων .

– Την αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕΑΟ. Πρέπει να θεσπιστεί η δυνατότητα του ΚΕΑΟ να έχει πρόσβαση σε στοιχεία φορολογουμένων (που χρωστούν ταυτόχρονα στα ταμεία), τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ.

– Τη δημοσίευση και τη διαρκή ανανέωση λίστας μεγαλοφειλετών προς τα Ταμεία και την Εφορία με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Στη λίστα αυτή δεν εντάσσονται όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για το θέμα των χρεών τους ή έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους.


Πηγή: Κεφάλαιο