ΟΑΕΔ: Δημοσιοποίηση πινάκων τοποθέτησης υπαγόμενων στην προστασία του Ν.2643/98 των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης

Δημοσιοποίηση πινάκων τοποθέτησης υπαγόμενων στην προστασία του Ν.2643/98 των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών : Κ. Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ΚΠΑ2 Κοζάνης, ΚΠΑ2 Σύρου και ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 11/07/2017, αναρτήθηκαν από τις ακόλουθες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν.2643/1998, οι πίνακες τοποθέτησης προστατευομένων του νόμου αυτού (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου, κλπ), ως εξής:

Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998
Προκήρυξη Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ για την οποία εκδίδονται οι αποφάσεις τοποθέτησης
Έδρα της Επιτροπής, όπου θα γίνει η ανάρτηση των αποφάσεων τοποθέτησης

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12424/24-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής  Διεύθυνσης   Ο.Α.Ε.Δ.  Κεντρικής  και  Δυτικής  Μακεδονίας


Περιφερειακή  Δ/νση   Ο.Α.Ε.Δ.  Κ. και  Δ. Μακεδονίας,  Δωδεκανήσου 10Α, Θεσσαλονίκη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

16256/29-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Πελοποννήσου

Περιφερειακή Δ/νση Ο.Α.Ε.Δ  Πελοποννήσου, Λ. Αθηνών 89, Ρίο.


ΗΠΕΙΡΟΥ

9722/24-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Ηπείρου

Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Ηπείρου, 3ο χ.λ.μ Ιωαννίνων – Αθηνών, Ιωάννινα


ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ

13526/29-12-2014 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Κοζάνης


ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Κοζάνης, Στ. Μακρυγιάννη 22, Κοζάνη

ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ

10852/29-12-2014 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Σύρου


ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Σύρου, Κιμώλου 5 Ερμούπολη, Σύρος

ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

11459/29-12-2014 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Μυτιλήνης

ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Μυτιλήνης, Τερπάνδρου 2, Λέσβος

Οι αποφάσεις τοποθέτησης, των ως άνω Επιτροπών, θα αναρτηθούν και στoν ιστότοπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Οι σχετικές ειδοποιήσεις προς τους προστατευόμενους που τοποθετούνται θα αποσταλούν με συστημένες επιστολές.

Κατά των Αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή  ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων, δηλαδή  από 12/07/2017 έως 10/08/2017.


Θα ακολουθήσουν εντός του Ιουλίου ανακοινώσεις και για τις υπόλοιπες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν.2643/1998.