Χ. Αθανασίου: «Ανεξέλεγκτη η κατάσταση με τις ΜΚΟ στην Λέσβο»-Ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Νομού Λέσβου, κ. Χαρ. Αθανασίου, σχετικά με την ανεξέλεγκτη δράση των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο και στα άλλα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, στον τομέα μετανάστευσης, ζητώντας τον οικονομικό, διαχειριστικό και φορολογικό έλεγχό τους καθώς και την δημοσιοποίηση των στοιχείων των καταχωρημένων ΜΚΟ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γ. Μουζάλα

Θέμα: «Σχετικά με τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο και άλλα νησιά του ΒΑ Αιγαίου»

Είναι ευρέως γνωστό ότι στην περιοχή της Λέσβου, καθώς και σε άλλα νησιά του Β.Α. Αιγαίου, από τις αρχές του 2015 και λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, εμφανίστηκαν και δραστηριοποιήθηκαν αρκετές δεκάδες ΜΚΟ στο τομέα της μετανάστευσης. Οι πολιτικές που υιοθετούνται και εφαρμόζονται από τη Κυβέρνησή σας, περιλαμβάνουν και συνυπολογίζουν την ευρεία συμμετοχή και συνέργεια των ΜΚΟ και η τάση αυτών των ροών, όπως φαίνεται, θα έχει μακρά διάρκεια.

Εντούτοις, οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν καθώς και η κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των ροών αυτών, οδήγησαν στην εγκατάσταση δεκάδων ΜΚΟ στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, ιδιαιτέρως στην περιοχή της Λέσβου όπου επιβαρύνθηκε υπέρμετρα. Ελλείψει όμως ανάλογου θεσμικού πλαισίου, οι εν λόγω ΜΚΟ, ακόμα και ως σήμερα, συνεχίζουν και δρουν ανεξέλεγκτα.

Το ανεξέλεγκτο της δράσης των Μ.Κ.Ο. εστιάζεται:

α) στη μη έγκαιρη καταγραφή τους
β) στη μη καταγραφή των υπευθύνων – συντονιστών εκάστης Μ.Κ.Ο.
γ) στο ότι δεν καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο δράσης της κάθε ΜΚΟ
δ) στον τρόπο εκτέλεσης του αντικειμένου τους. Πιο συγκεκριμένα, στο προσωπικό τους (τρόπος πρόσληψης, απόδοση εισφορών και φόρων), στον εξοπλισμό τους (προέλευση – αρμόδια υπηρεσία ελέγχου είναι τα τελωνεία) και στο πώς επιλέγονται για χρηματοδότηση.

Ενόψει αυτών, οι δραστηριότητες των ΜΚΟ δεν τέθηκαν υπό τον έλεγχο και καθοδήγηση της πολιτείας με αποτέλεσμα η παρούσα κατάσταση να διαμορφώνει μία άσχημη εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Επειδή, από τις αρχές του 2017 έχει δημιουργηθεί το μητρώο καταχώρησης των ΜΚΟ, οι καταχωρήσεις της οποίας, όμως, δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό και επειδή πρέπει να απαντηθούν τα εύλογα και δίκαια παράπονα των συμπολιτών μας ως προς τη διαφάνεια των ενεργειών των ΜΚΟ και τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών.

Ερωτάται ο κ Υπουργός

α) Πόσες και ποιες είναι οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται  σήμερα στη Λέσβο και στην ευρύτερη περιοχή του ΒΑ Αιγαίου;

β) Ποιοι είναι οι αρμόδιοι συντονιστές εκάστης ΜΚΟ στη Λέσβο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή;

γ) Έχει δοθεί εντολή στη Γενική Δ/νση Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών για οικονομικό – διαχειριστικό έλεγχο;

δ) Έχει δοθεί η κατάσταση των ΜΚΟ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για φορολογικό έλεγχο;

ε) Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε ΜΚΟ και σε ποιες; Τι είδους έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και ποια τα αποτελέσματά τους;

στ) Γιατί δεν προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες ή άλλους φορείς ώστε να έχουν γνώση των καταχωρημένων ΜΚΟ καθώς και των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει κάθε μία εξ αυτών, προκειμένου να γνωρίζουν με ποιους συνυπάρχουν ή/και συνεργάζονται;
                 
Ο  Βουλευτής


Χαράλαμπος Αθανασίου