Σε Μορια και Ερεσο λειτουργεί πλέον ο νέος θεσμός του Τοπικού Αστυνόμου

Έναρξη λειτουργίας του θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου σε περιοχές του Νομού Λέσβου


Ξεκίνησε, από 01-06-2017 η λειτουργία του θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου σε δύο περιοχές του Νομού Λέσβου.

Συγκεκριμένα, ο νέος θεσμός λειτουργεί πλέον στις έδρες των τοπικών κοινοτήτων Μόριας και Ερεσού.

Ο θεσμός του Τοπικού Αστυνόμου εντάσσεται στο περιφερειακό σύστημα αστυνόμευσης και αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό συνδετικό κρίκο της Αστυνομικής Υπηρεσίας, όπου υπάγεται διοικητικά και ανήκει οργανικά, με την τοπική κοινωνία.

Ο Τοπικός Αστυνόμος επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, ενημερώνει, διευκολύνει και κατευθύνει αυτούς σχετικά με τις διαδικασίες ρύθμισης και επίλυσης θεμάτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, αναπτύσσει επαφές με υπηρεσίες, φορείς και πολίτες, στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών, που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία.


Στο πλαίσιο αυτό, βασική επιδίωξη του θεσμού αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, η ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και κοινωνικού συνόλου, καθώς και η εκπλήρωση της κοινωνικής προσδοκίας για καθημερινή παρουσία και άμεση επικοινωνία του πολίτη με τον αστυνομικό.