Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη ναυαγοσωστών στον Δήμο Λέσβου

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων


Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Ναυαγοσωστών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 28407/24-5-2017 ανακοίνωσης, θα παραταθεί έως και την Παρασκευή 9/6/2017.


Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου .