Συνάντηση εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών - Υπόμνημα για το χωροταξικό έδωσαν στον Γ.Γ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου συναντήθηκε την Δευτέρα 8-5-2017 με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κ. Πουλάκη κατά την επίσκεψή του στην Μυτιλήνη, παρουσία του Βουλευτή Λέσβου κ. Γ. Πάλλη


Ο Σύλλογος κατέθεσε υπόμνημα με τις προτάσεις-απόψεις των εργαζομένων σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα , ο Γ.Γ. του Υπουργείου αφού άκουσε τα προβλήματα και τις απόψεις των εργαζομένων, ανέφερε ότι η βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να επιλύσει τα φλέγοντα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

ΠΡΟΣ: Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
                                                                 κ. Κ. Πουλάκη

                                                            ΚΟΙΝ: ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΛΕΣΒΟΥ-ΣΥΡΙΖΑ
                                                                        κ. Γ. Πάλλη
 Αξιότιμε κ. Γενικέ

Εκ μέρους των εργαζομένων του Δήμου Λέσβου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την δυνατότητα που μας δίνεται να καταθέσουμε τις προτάσεις –απόψεις μας σχετικά με θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου Λέσβου και την λειτουργία της Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι εργαζόμενοι στον Δήμο Λέσβου  έχουν προσφέρει αναβάθμιση στις υπηρεσίες του νησιού μας. Είναι αυτοί που με πολύ προσπάθεια και υψηλή τεχνογνωσία μελέτησαν, επέβλεψαν, κατασκεύασαν και λειτουργούν τα μεγαλύτερα έργα υποδομής, προστασίας του περιβάλλοντος και καθαριότητας στο νησί.

Τα προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν με την μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», όταν σε χρόνο μηδέν, μετά  την συγχώνευση των 13 Καποδιστριακών Δήμων σε ένα (1) και μοναδικό Δήμο , και με την επέκταση των διοικητικών ορίων, με παράλληλες απαγορεύσεις πρόσληψης προσωπικού και μειώσεις  αμοιβών, είναι  δυσβάστακτα.

Στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε για να μην βρεθούν σε αδιέξοδο οι υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου όλοι οι εργαζόμενοι κατέβαλαν και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
            Οι εργαζόμενοι του Δήμου Λέσβου  δουλεύουν κάτω από αντίξοες και ανθυγιεινές συνθήκες και πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα και τις ανάγκες των πολιτών του νησιού.

Στην όλη αυτή την δύσκολη προσπάθεια, βέβαια προστέθηκε και το προσφυγικό που λόγο των μεγάλων προσφυγικών ροών οι απαιτήσεις αυξήθηκαν και ο χρόνος που απαιτούσε την αντιμετώπιση του φαινομένου, ασφυκτικός.

Όλο αυτό το διάστημα μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» ποτέ δεν πάψαμε να ενημερώνουμε τις Δημοτικές Αρχές και τους αρμόδιους τοπικούς βουλευτές και τους αρμόδιους υπουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναγκαιότητα αλλαγής του χωροταξικού σχεδιασμού του νησιού της Λέσβου καθώς και την ΑΜΕΣΗ ενίσχυση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό.

Αυτό βέβαια αντιμετωπίστηκε Κυβερνητικά μετά την ψήφιση του ν. 4368/2016 (άρθρο 7) για την «Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών», αλλά βρίσκει δυσκολία στην εφαρμογή του, γιατί οι πόροι των ανταποδοτικών εξαντλούνται , για την κάλυψη άλλων επειγουσών αναγκών, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν για την κάλυψη με ανθρώπινο δυναμικό και οι υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου να μην μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώς.

            Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε την ιδιαιτερότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών της, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν κοινωνικό πρόσωπο και κατεύθυνση που είναι μη εφικτό να προσμετρηθούν και να αξιολογηθούν στις σημερινές συνθήκες. Αυτό αναδεικνύει ότι το προτεινόμενο σύστημα «αξιολόγησης» όσο και το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο λόγο της ιδιαιτερότητας του χώρου, όσο και λόγο του μεγάλου και ετερόκλητου αριθμού αρμοδιοτήτων, τις οποίες έχει στην ευθύνη της και οι οποίες είναι κοινωνικές. Είναι γνωστό πως η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανήκουν σε εργατοτεχνικές ειδικότητες καθώς και σε ειδικότητες κοινωνικής ανταπόδοσης που καθιστούν ανέφικτη την μέτρηση της ανταποδοτικότητας ενός εργαζομένου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κλ.π.) το δε υπόλοιπο προσωπικό λειτουργεί πολλές φορές με παράλληλα καθήκοντα σε δυο (2) και τρείς (3) οργανικές μονάδες για την κάλυψη των αναγκών. Επισημαίνουμε πως σε περίπτωση «στοχοθεσίας» θα πρέπει άμεσα να γίνεται ευθεία αναφορά στην ειδικότητα του κάθε εργαζόμενου και στα καθήκοντα που από αυτή απορρέουν.

Προτείνουμε την θέσπιση ενός απλού, αντικειμενικού, μη γραφειοκρατικού συστήματος αξιολόγησης που θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου εργαζομένων προς την βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και που θα εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας, των πολιτών και των εργαζομένων σ΄αυτή.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ