Ξεκίνησαν οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Λέσβου- Δείτε τι χρειάζεται για την εγγραφή

Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. και θα γίνονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου.


Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους :

- έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους.
- έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση
Πιστοποιητικό γέννησης
Αποδεικτικό στοιχείο ( λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ. όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή).
Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας
Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο.
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
Επισημάνεται ότι :
Τα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων.
Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου από το Πληροφοριακό σύστημα «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία:

α. επώνυμο μαθητή
β. όνομα μαθητή
γ. όνομα πατέρα
δ. όνομα μητέρας
ε. ημερομηνία γέννησης.
3. Οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο εγγραφής μόνο με το βιβλιάριο υγείας, το αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας και τη βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο. Τα υπόλοιπα έντυπα δίνονται από το σχολείο.
4. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.


            Ο Περιφερειακός Δ/ντής
            Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου


            Αριστείδης Καλάργαλης