Εγκρίθηκε η τοποθέτηση Μηχανισμού Αυτόνομης Πρόσβασης στην Θάλασσα για Α.Μ.Ε.Α σε 2 παράλιες της Λέσβου

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση Μηχανισμού Αυτόνομης Πρόσβασης στην Θάλασσα


Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ, η πρόταση της Αντιδημάρχου και Προέδρου του Οργανισμού κα Αναστασία Αντωνέλλη, για την «προμήθεια και εγκατάσταση Μηχανισμού Αυτόνομης Πρόσβασης στην Θάλασσα για Α.Μ.Ε.Α (SETRAC) στις παραλίες Πλαζ «Τσαμάκια» Μυτιλήνης και Βατερών του Δήμου Λέσβου, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α».

Η κα Αντωνέλλη δήλωσε σχετικά: «ως Δημοτική Αρχή υλοποιήσαμε μια σειρά από δράσεις, συμβολικές τις είχαμε αποκαλέσει, που είχαν ως στόχο την συμπαράσταση μας στους συνανθρώπους μας  με Ειδικές Ανάγκες - Α.Μ.Ε.Α. Με την χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, περνάμε πλέον σε πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να συμβάλουμε στο να γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες που ζουν στο Δήμο μας. 

H διάταξη SEATRAC, της  ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ - εταιρία τεχνοβλαστός (spin - off) του Πανεπιστημίου Πατρών , αποτελεί παγκόσμια πατέντα και διαθέτει πιστοποίηση CE. Πρόκειται για μια διάταξη που επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα και είναι ενεργειακά αυτόνομη (λειτουργεί με φωτοβολταϊκό πάνελ). Πέραν όμως αυτής καθ’ αυτής της χρησιμότητας της,  η συσκευή SEATRACTM έχει  τύχει θετικής υποδοχής  τόσο εντός Ελλάδος όσο και Διεθνώς. Έτσι η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα θα προβληθεί, από την εταιρεία κατασκευής και τοποθέτησης της, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προσέλκυση χρηστών χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Η τοποθέτηση της συσκευής θεωρείται και ως αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ενισχύει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής εγκατάστασής της.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν εκ μέρους της Δημοτικής μας Αρχής, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για την ομόφωνη απόφαση, αλλά και στην Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Λέσβου, κα Οικονομίδου Ιωάννα για την άμεση σύνταξη της απαιτούμενης μελέτης.


Θέληση της Δημοτικής Αρχής είναι να  τοποθετήσουμε όσο γρηγορότερα γίνεται τους εν λόγω μηχανισμούς, με την προϋπόθεση ότι και η εταιρεία μπορεί άμεσα. Οφείλω όμως να τονίσω ότι, απαιτούνται και μια σειρά από γραφειοκρατικές ενέργειες οι οποίες εκ του Νόμου απαιτούν χρόνο. Ελπίζω  ότι  οι διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται π.χ Αποκεντρωμένη διοίκηση αλλά και οι Δημοτικές, να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, για μια τόσο αναγκαία δράση, η οποία μπορεί και πρέπει από εφέτος το καλοκαίρι να δώσει την δυνατότητα στους ανθρώπους με  κινητικά προβλήματα να χαρούν την θάλασσα του τόπου μας.»