13 προσλήψεις σε νοσοκομείο Μυτιλήνης, ΕΚΑΒ και κέντρα υγειάς της Λέσβου

13 προσλήψεις


Εκδόθηκε η 5Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 257 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας εκ των οποίων 20 θέσεις στο ΕΚΑΒ και 39 θέσεις Πληρωμάτων Ασθενοφόρου σε Κέντρα Υγείας.

Στο Βόρειο Αιγαίο αφορά σε 1 θέση στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 2 θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στα Κέντρα Υγείας Πλωμαρίου Λέσβου και Πυργίου Χίου.

Για τα νοσοκομείο Λήμνου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, αφορά σε: 1 θέση ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας στο νοσοκομείο Χίου, 2 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής στο νοσοκομείο Λήμνου, 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο νοσοκομείο Σάμου, 1 θέση ΔΕ Μαγείρων στο νοσοκομείο Ικαρίας, 1 θέση ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, 1 θέση ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Θερμαστών στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, 1 θέση ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών στο νοσοκομείο Χίου και 1 θέση ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ψυχτικών στο νοσοκομείο Χίου.


Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουνίου 2017.