Έκθεση Μαθητικών Εκδόσεων στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης #1 – 6 Ιουνίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου πραγματοποιεί έκθεση «Μαθητικών Εκδόσεων».


Σε αυτή περιλαμβάνονται βιβλία μικρά ή μεγάλα, και σε ψηφιακή μορφή CD,  τα οποία  έχουν εκδοθεί από τις σχολικές μονάδες των τριών Νομών της περιφέρειάς μας. Σε αυτά αποτυπώνονται οι εργασίες που εκπονήθηκαν από τις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης 1 – 6 Ιουνίου 2017, παράλληλα με την παρουσίαση των Σχολικών Προγραμμάτων της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου.

Με τα έντυπα αυτά θα δημιουργηθεί το αρχείο «Μαθητικών Εκδόσεων», έτσι θα διασωθεί και θα αναδειχθεί το έντυπο υλικό το οποίο αποτελεί προϊόν της άοκνης εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο κατάλογος των «Μαθητικών Εκδόσεων» θα αποσταλεί στα σχολεία ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βιβλία στις εργασίες τους.

Αυτό είναι το δεύτερο Αρχείο που δημιουργεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μετά το «Αρχείο Μαθητικού Εντύπου» (εφημερίδες και περιοδικά)Βορείου Αιγαίου. Επίσης έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση των εκδόσεων των εκπαιδευτικών το οποίο θα αποτελέσει το τρίτο  Αρχείο, το «Αρχείο Εκδόσεων εκπαιδευτικών».


Τα τρία Αρχεία θα εμπλουτίζονται συνεχώς και στα οποία μπορεί να έχει  πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος.