Εκλογές στον Σύλλογο Εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου

Την Τετάρτη 3 Μαίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου


Την Τετάρτη 3 Μαίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (περιοχή Βορείου Αιγαίου) για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Σάμου, Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Χίου, αντιπροσώπων για τα ΝΤ της ΑΔΕΔΥ σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν στις έδρες των υπηρεσιακών μονάδων σε Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Χίο.ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ  Δ.Σ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΟΣΕΑΔΕ                                                                                                               
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤ.
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜ.
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜ.
ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤ.
ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ του ΠΑΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ του ΠΑΝ.
ΚΟΤΟΥΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤ.
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛ.
ΚΟΤΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΙΩΑΝ.
ΦΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓ.
ΚΟΤΟΥΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤ.
ΦΑΣΚΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.
ΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΜΙΧ.
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝ.
ΦΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓ.

ΦΑΣΚΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝ.