Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Αιγαίου του Ο.Ε.Ε «Συντονισμός Φορέων για αλλαγή του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων»

Συντονισμός Φορέων


Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε  πρόσφατα τους προσωρινούς  πίνακες  βαθμολογικής κατάταξης  των επενδυτικών σχεδίων  για το τρίτο  κατά σειρά  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για  το πρόγραμμα « Αναβάθμιση πολύ  μικρών  και μικρών  επιχειρήσεων  για την ανάπτυξη  των ικανοτήτων τους  στις αγορές». Από τα αποτελέσματα της  κατάταξης διαπιστώνουμε  τις πολύ μεγάλες απώλειες που υφίστανται τα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου , δεδομένου ότι με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τη βαθμολογία τους  μόλις  12 επιχειρήσεις  από ένα σύνολο 107  που υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια  μπορούν να υπαχθούν  στο υπόψη πρόγραμμα (δράση). Σημειώνουμε  ότι το σύνολο της δημόσια δαπάνης για τα 12  αυτά επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο υποτυπώδες ποσό των  640.000 ευρώ όταν μόνο για το Νότιο Αιγαίο αυτό  ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ χωρίς να μπορεί κανείς να εξηγήσει πως δικαιολογείται  η χαώδης αυτή διαφορά μεταξύ δύο σχεδόν ισοπληθυσμιακών Περιφερειών.

Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατατάσσεται στην ίδια ομάδα  με την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία  και τα Ιόνια Νησιά  με συνέπεια  οι επιχειρήσεις  του Βορείου Αιγαίου  να ανταγωνίζονται  ως προς την ένταξη τους  με τις  ομοειδές επιχειρήσεις των  παραπάνω  Περιφερειών. Όμως οι επιχειρήσεις  του Βορείου Αιγαίου λαμβάνουν  συνήθως χαμηλότερη  θέση στους πίνακες κατάταξης  λόγω του μικρότερου   μεγέθους  τους , των υποδεέστερων οικονομικών τους επιδόσεων , του  ιδιαίτερα  αυξημένου  μεταφορικού κόστους  και των δυσμενών επιπτώσεων τα τελευταία χρόνια της  προσφυγικής –μεταναστευτικής κρίσης.

Για την αντιμετώπιση ,στο μέτρο του δυνατού,  της κραυγαλέας αυτής αδικίας  το Περιφερειακό Τμήμα Αν. Αιγαίου του Οικονομικού  Επιμελητηρίου προτείνει:

-Ειδική μοριοδότηση των επενδυτικών σχεδίων  των επιχειρήσεων  του Βόρ. Αιγαίου  που θα λαμβάνει υπόψη , μεταξύ των άλλων, τις  επιβαρυντικές συνθήκες   που έχουν διαμορφωθεί στα νησιά μας  από την παρατεταμένη προσφυγική-μεταναστευτική κρίση. Πολύ περισσότερο όταν αυτά τα νησιά  είναι τα ακριτικά νησιά του  Β. Αιγαίου τα οποία θα πρέπει να  ενισχυθούν περαιτέρω και κατά εξαίρεση λόγω της κρίσιμης για την εθνική επιβίωση γεωγραφικής  θέση τους.
 
-Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου να αποτελέσει ιδιαίτερη ομάδα  και  αν αυτό  δεν είναι εφικτό  μια υποομάδα  στο περιφερειακό σύνολο  που είναι ενταγμένη σήμερα και αυτό  να γίνει  με δικό της προϋπολογισμό. Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου να ανταγωνίζονται  επιχειρήσεις  με όμοια χαρακτηριστικά και  όχι   επιχειρήσεις άλλων Περιφερειών  με εντελώς διαφορετικά γνωρίσματα και κυρίως με σαφώς  υψηλότερους δείκτες οικονομικής  ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι   αν   το Βόρειο Αιγαίο είχε δικό του προϋπολογισμό και   στο  ύψος εκείνου του Νότιου Αιγαίου  τότε θα εγκρινόταν σχεδόν το σύνολο των 107 επενδυτικών προτάσεων  που  είχαν βαθμολογία πάνω από τη βάση.

-Η προηγούμενη  μας πρόταση θα πρέπει να υλοποιηθεί  από το τρέχον πρόγραμμα  και πριν  ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα  αφού  προς το παρόν  έχει εκδοθεί  μόνο ένας πίνακας βαθμολογικής κατάταξης . Επιπλέον θεωρούμε αναγκαίο  η πρότασή μας να αποτελέσει τη βάση  για τις μελλοντικές προκηρύξεις του ΕΣΠΑ.
- Επισημαίνουμε ότι  πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε  η αύξηση του προϋπολογισμού και των τριών προγραμμάτων ΕΣΠΑ των οποίων εκκρεμεί  η οριστική έκδοση. Θεωρούμε  ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενισχυτικό για τις χειμαζόμενες οικονομίες των νησιών μας  εάν ένα μεγάλο μέρος  αυτής της αύξησης  κατευθυνόταν   στοχευμένα σε αυτά  και όχι  αναλογικά  με την προηγούμενη κατανομή γιατί τότε θα  είχε  σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα.

Τέλος ή γρήγορη εξειδίκευση, προκήρυξη και υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος των  25 εκατ. ευρώ που η κυβέρνηση  έχει υποσχεθεί  δια του  αρμόδιου  υφυπουργού κ.Χαρίτση  για το Β. Αιγαίο , θα μπορούσε να δώσει μια αξιόλογη  αναπτυξιακή ώθηση  στην Περιφέρεια μας.

Ελπίζουμε  η Πολιτεία να υλοποιήσει ένα μέρος τουλάχιστον από τα παραπάνω εύλογα αιτήματά μας . Διαφορετικά εάν συνεχισθεί το ίδιο καθεστώς προκηρύξεων του ΕΣΠΑ το χάσμα που μας χωρίζει από την ηπειρωτική χώρα  θα διευρύνεται συνεχώς.

Εμείς ως Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια  που θα έχει ως στόχο  τον εξορθολογισμό  των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Πολιτείας  έτσι ώστε  να υπάρξει μια σταδιακή  σύγκλιση των οικονομικών δεδομένων της Περιφέρειας μας με εκείνα της  ηπειρωτικής χώρας.

Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε  την αρνητική εικόνα που  δημιουργεί η έλλειψη  μιας κοινής πολιτικής  αντίληψης των  υπεύθυνων φορέων  του νησιού μας και της Περιφέρειας  απέναντι στο  ακανθώδες αυτό ζήτημα της υποχρηματοδότησης   της οικονομίας  του νησιωτικό συμπλέγματος του Βορείου Αιγαίου από τους  πόρους   των κοινοτικών προγραμμάτων. ΄Ένα ζήτημα  έλλειψης κοινής δράσης  όλων των φορέων  το οποίο  επανειλημμένα έχουμε επισημάνει. Είναι αδιανόητο  οι οποιοιδήποτε  πολιτικοί ή συντεχνιακοί μικροϋπολογισμοί  να εμποδίζουν τη συλλογική δράση  που στους χαλεπούς  καιρούς μας  είναι η μόνη που μπορεί να δώσει θετική προοπτική στον αγώνα  για επιβίωση  των νησιών της Περιφέρειάς μας.

Σημείωση: Το ανωτέρω κείμενο είχε συνταχθεί ως εισήγηση για το Διοικητικό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά κατόπιν και της ενδελεχούς ενημέρωσης του συναδέλφου κ. Παντελή Καραδούκα, αποφασίσαμε να προβούμε από κοινού με το Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου  σε διεκδίκηση της μεγιστοποίησης  της χρηματοδότησης  για την Περιφέρεια μας και  να προσκαλέσουμε  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  για συνάντηση στο Επιμελητήριο Λέσβου προκειμένου να βρούμε τρόπους για την αποτελεσματική προώθηση του δίκαιου αιτήματος μας.

Ο Πρόεδρος του ΠΤ,
Μπαρούτης Παναγιώτης.