Φωτιά σε αποθήκη στο Πληγώνι Μυτιλήνης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 15-04-2017  και ώρα 16:50΄ σε αποθήκη στο Πληγώνι Μυτιλήνης.

Από την πυρκαγιά κάηκαν ελαιοδυχτα.

Στο συμβάν έλαβαν μέρος πέντε (5) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τρια(3) οχήματα καθώς και το εθελοντικό όχημα Μυτιλήνης με δυο(2)εθελοντες.  Ώρα λήξης του συμβάντος 19:10΄ της ίδιας ημέρας.