Έπαινος συμμετοχής σε 11 μαθητές/τριες του 2ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης που συμμετείχαν στην παγκόσμια εκστρατεία «LET’S Do It GREECE 2017 :

2ο Επαγγελματικό ΛΥΚΕΙΟ Μυτιλήνης


Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος καθηγητών του 2ου Επαγγελματικού ΛΥΚΕΙΟΥ Μυτιλήνης συγχαίρει τους παρακάτω μαθητές/τριες για την συμμετοχή τους στην Παγκόσμια και Πανελλαδική ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

«LET’S Do It GREECE 2017 :

1. Χιώτη Νίκη,
2. Αλεξίου Νίκο,
3. Ζαραδούκα Μιχάλη,
4. Ζηλέλλη Παναγιώτη,
5. Τσελεμπή Θανάση ,
6. Αρβανίτη Ευθυμία,
7. Σαραντινού Στρατούλα,
8. Ουζούνοβα Θεοδώρα,
9. Κελέμπελη Ειρήνη,
10. Κούκου Αντωνία,
11. Κούκου Αναστασία


Στους παραπάνω μαθητές τους εδώθει ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ