Διαδραστικο παιχνίδι στο μουσείο Στρατή Ελευθεριάδη – Tériade για την Α΄ Τάξη του 2ου γυμνασίου Μυτιλήνης

Τα παιδιά  της Α΄ τάξης συμμετείχαν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι  στον ανακαινισμένο  χώρο της συλλογής των έργων τέχνης του Στρατή Ελευθεριάδη.  


Οι ομάδες των παιδιών ακολουθώντας τις οδηγίες της διαθήκης Τεριάντ, εξερεύνησαν το χώρο ψάχνοντας τον δικό τους πίνακα.  


Αναπαράστησαν την εικόνα με τα σώματά τους, συλλέξαν πληροφορίες για τον καλλιτέχνη τους και κατάληξαν όλες οι ομάδες να φτιάξουν  ένα υπέροχο δικό τους παραμύθι  χρησιμοποιώντας την εξαιρετική φαντασία τους.  Ευχαριστούμε τον κ. Μανιατόπουλο για τη φιλοξενία, το τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  για την άψογη οργάνωση της δράσης, και τις Αστικές Συγκοινωνίες  Μυτιλήνης για την ευγενική δωρεά της μετάβασης των παιδιών στο χώρο του Μουσείου.