Σημαντικές προτάσεις υπέβαλε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg

Έγκριση προγραμμάτων Interreg “Ελλάδα Κύπρος 2014-2020”


Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg “Ελλάδα Κύπρος 2014-2020» ενέκρινε σημαντικές προτάσεις που υπέβαλε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως επικεφαλής Εταίρος.

Τα έργα που εντάσσονται είναι:

«Αγροταυτότητα Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα», προϋπολογισμού 1.789.500 €.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές γενετικής (DNA) ταυτοποίησης και σταθερών ισοτόπων καθώς και της δόμησης των κατάλληλων μηχανισμών ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για την εμπορική τους αξιοποίηση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές .

Στο εταιρικό σχήμα Συντονιστής του Έργου είναι Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με συμμετέχοντες εταίρους το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (Π.Τ.Α.), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Γενικό Χημείο του Κράτους – Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου

«Αιγίς Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων», προϋπολογισμού 985.180 ευρώ

Το Έργο Αιγίς αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων τοπικών αρχών πολιτικής προστασίας των συμμετεχουσών περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κοινωνικών και ανθρωπογενών κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση καταστροφών και κρίσεων, και τη διάδοση του, με στόχο την επίτευξη υψηλής αποτελεσματικότητας σε διοικητικές, οργανωτικές και επιχειρησιακές αποφάσεις και δράσεις.

Είναι προφανές, ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος θα θωρακίσει τα νησιά μας  τόσο στη προστασία του περιβάλλοντος όσο και στη πρόληψη κινδύνων από φυσικές –τεχνολογικές –ανθρωπιστικές καταστροφές  ενώ επιπλέον θα έχει ως «παράπλευρο κέρδος» την ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της γνωστής δύσκολης κατάστασης που περνάνε τα νησιά μας λόγω της έξαρσης των μεταναστευτικών- προσφυγικών ροών.

Στο εταιρικό σχήμα Συντονιστής του Έργου είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με συμμετέχοντες εταίρους το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου και το Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου

Επίσης, εγκρίθηκε το έργο «ΝΑΥΣ Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», προϋπολογισμού 994.126,63 ευρώ

Αντικείμενο του Έργου είναι η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια υποδοχής για το σχεδιασμό της αξιοποίησης των τοπικών αγορών προϊόντων για την τροφοδοσία των εφοδιαστικών αλυσίδων εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας, η δημιουργία δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής μεταξύ των λιμένων και η δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace).

Στο εταιρικό σχήμα Συντονιστής του Έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης με συμμετέχοντες εταίρους την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  και το Ινστιτούτο Θαλασσίων Υποθέσεων της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου επεσήμανε: «Τα έργα που εγκρίθηκαν είναι προσανατολισμένα στην κάλυψη βασικών αναπτυξιακών προϋποθέσεων όπως η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων των νησιών μας, η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, η ασφάλεια και η οργάνωση της πολιτικής προστασίας καθώς και η ενίσχυση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του τουρισμού κρουαζιέρας.

Τα έργα αυτά σε συνδυασμό και με την ένταξη έργων άλλων φορέων όπως της Αρχαιολογίας και των ΟΤΑ της περιφέρειάς μας στους τομείς του πολιτισμού και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, ανοίγουν δυνατότητες συνεργασίας των τοπικών φορέων με αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου σε όφελος της κοινής μας προσπάθειας για  την ανάπτυξη των νησιών μας».