GGO

OYZO

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 30 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Επανάληψη της ψηφοφορίας για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55767/6-10-2016 προκήρυξη του Δήμου Λέσβου
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                   Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
2
Σύνταξη Ψηφίσματος για επίσπευση -εκ μέρους του Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου- των διαδικασιών υλοποίησης του έργου της Νότιας Παράκαμψης Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΛ                                                                    Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
3
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 495/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
4
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2017 μελέτης και του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»
5
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2017 μελέτης και του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
6
Μεταβίβαση άδειας περιπτέρου ΤΖΑΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, λόγω διαδοχής
7
Έγκριση σήμανσης του δρόμου στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑΡΗ» της Τοπικής Κοινότητας Παναγιούδας
    ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
8
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα «12η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
9
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
10
Καθορισμός του τέλους χρήσης των χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Λέσβου για το έτος 2017 και εξής
11
Παράταση του χρόνου εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΕΠΤΑΜ» του πρώην Δήμου Μυτιλήνης
12
Έγκριση εκκαθάρισης και οριστικής λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
13
Έγκριση εκκαθάρισης και οριστικής λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Αμιγής δημοτική επιχείρηση Δήμου Ερεσού-Αντίσσης "Αιολίς-Διεθνές πολιτιστικό κέντρο"»
14
Αποδοχή αιτήματος Νείλου Γ. Πιτσινού, Ιωάννη Κ. Δεληογλάνη και Στυλιανού Γ. Βαβαλιάρου, συμπραττόντων μελετητών, για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου
15
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ α) ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»,  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ,  ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ»
16
Έγκριση αιτιολόγησης προμήθειας γάλακτος τύπου εβαπορέ για ανάγκες εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου & του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας  & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
17
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (Α.Π. 459/2017)
18
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
19
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού οχήματος για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
20
Χρήσεις Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης και χώρων Πολιτισμού του Δήμου
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π. κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
21
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 311/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» με θέμα «8η τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2016»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
22
Έγκριση διενέργειας  προμήθειας «λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση: α) του δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου & β) φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων»
23
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Σκάλας Λουτρών»
24
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευαστικές Εργασίες στο Ειρηνοδικείο Πολιχνίτου (Ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου) για τη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Πολιχνίτου»
25
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών στο Γυμνάσιο Άντισσας»
26
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Λουτρών», αναδόχου ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
27
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
28
Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Λουτρών», αναδόχου ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
29
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Άμεση Αποκατάσταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων & Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου»
30
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον αύλειο χώρο του 15ου Δημοτικού σχολείου Μυτιλήνης, στο Χάλικα και στη Λαγκάδα για την άρση της επικινδυνότητας των υφιστάμενων τοιχίων»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com