GGO

OYZO

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Εστία Ευλογιάς σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στην περιοχή Πέραμα Γέρας- Σε συναγερμό οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

Στις 9-12-2016 επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά εστία Ευλογιάς σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στην περιοχή Πέραμα Γέρας.


Όλα τα ζώα αυτής της εκμετάλλευσης θανατώθηκαν στις 10-12-2016. 

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π. Β. Αιγαίου προχώρησε άμεσα στην λήψη μέτρων, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο το νόσημα στη συγκεκριμένη περιοχή και να αποτραπούν οι καταστρεπτικές συνέπειες στο ζωικό κεφάλαιο και την οικονομία του νησιού μας.

Η Ευλογιά των προβάτων είναι μία πολύ σοβαρή νόσος με μεγάλη μεταδοτικότητα και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπου εντοπίζεται θετικό κρούσμα όλα τα αιγοπρόβατα της εκτροφής θανατώνονται και αποζημιώνονται. Η Ευλογιά χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό (42οC) κατήφεια, ανορεξία, ταχύπνοια, διόγκωση χειλέων επιπεφυκίτιδα, δακρύρροια και οροβλεννώδη ρινόρροια. Στο βλεννογόνο του στόματος παρατηρείται διάχυτη ή εστιακή ερυθρότητα. Αυτό το στάδιο που είναι το αρχικό, διαρκεί λίγες ημέρες και στη συνέχεια ακολουθεί η εμφάνιση ερυθρών στρογγυλών κηλίδων στο δέρμα, γύρω από τους οφθαλμούς και τους ρώθωνες, μαστό, ακροποσθία, όσχεο, κάτω επιφάνεια ουράς και έσω επιφάνεια των μηρών. Στη συνέχεια οι κηλίδες εξελίσσονται σε βλατίδες και οζίδια και αργότερα σε φυσαλίδες ή και κύστες. Αυτές έχουν πυώδες περιεχόμενο και στη συνέχεια αποξηραίνονται. Όπως είναι αναμενόμενο αναπτύσσονται δευτερογενείς επιπλοκές που μπορεί να είναι ή τοπικές (ποδοδερματίτιδα, αρθρίτιδα) είτε συστηματικές που οδηγούν σε σηψαιμία και θάνατο. Η νόσος διαρκεί 3 έως 4 εβδομάδες. Η νοσηρότητα είναι 70% περίπου και η θνησιμότητα 80-100%. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Κτηνιατρική Υπηρεσία Λέσβου, αλλά και ο υπεύθυνος Κτηνίατρος Εκτροφής.
Προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι κτηνοτρόφοι για την προστασία της εκμετάλλευσης τους από τη μόλυνση είναι τα εξής:

Περιορίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών στην εκμετάλλευση μας στον απολύτως απαραίτητο.

Φτιάχνουμε από ένα λουτρό απολύμανσης σε κάθε είσοδο-έξοδο της εκμετάλλευσης και απολυμαίνουμε μ’ αυτό τα  υποδήματα των επισκεπτών, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από την εκμετάλλευση και χρησιμοποιούμε κάποιο από τα εγκεκριμένα απολυμαντικά για το σκοπό αυτό. Τα χέρια πλένονται σχολαστικά με αντισηπτικό σαπούνι.  
Αποφεύγουμε τις μετακινήσεις των ζώων.

Δεν επιτρέπουμε σε οχήματα και ειδικά αυτά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων να εισέρχονται στην εκμετάλλευσή μας.

Φροντίζουμε οι ζωοτροφές να ξεφορτώνονται είτε στην είσοδο της εκμετάλλευσης είτε σε χώρο μακριά από τις εγκαταστάσεις ενσταυλισμού.

Αναβάλλουμε την αγορά ζώων που πιθανόν έχουμε προγραμματίσει.
Αποφεύγεται η επαφή των κοπαδιών μεταξύ τους και κυρίως η ανταλλαγή αρσενικών ζώων για ζευγάρωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μετάδοση του ιού της Ευλογιάς είναι άμεση.

Απαιτείται από το όχημα-βυτίο παραλαβής γάλακτος, να απολυμαίνεται υποχρεωτικά κατά την είσοδο και έξοδό του από την κάθε εκτροφή, με ψεκαστήρα, τον οποίο είναι υποχρεωμένο να μεταφέρει μαζί του, στα δρομολόγια που εκτελεί.

Ενημερώνουμε αμέσως τις Κτηνιατρικές αρχές για την εμφάνιση ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων σε ζώα εκμετάλλευσή μας.

Δεν επισκεπτόμαστε άλλες εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π. Β. Αιγαίου έχει ορίσει Ζώνη προστασίας ακτίνας τριών (3) χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, όπου εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της μεταφοράς των αιγοπροβάτων στους δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, εξαιρουμένων των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων.
Περιορισμός των αιγοπροβάτων εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης στην οποία βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται να μεταφερθούν, υπό τον επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, απευθείας σε σφαγείο για επείγουσα σφαγή.
Περιορισμός των επισκέψεων άλλων κτηνοτρόφων ή ζωεμπόρων στις εκμεταλλεύσεις τους.

Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη προστασίας, διατηρούνται για 21 ημέρες μετά τη θανάτωση όλων των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων και την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης σε αυτές.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου, εφαρμόζονται και στη ζώνη προστασίας τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης.

Επίσης, έχει οριστεί Ζώνη επιτήρησης ακτίνας δέκα (10) χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, όπου εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:

Απαγόρευση της κυκλοφορίας αιγοπροβάτων στους δημόσιους δρόμους, εκτός αν αυτά οδηγούνται σε βοσκοτόπους ή σε κτίρια ενσταυλισμού τους.

Επιτρέπεται η μεταφορά αιγοπροβάτων εντός της ζώνης επιτήρησης, μόνο μετά από άδεια της διεύθυνσης κτηνιατρικής.

Περιορισμός των αιγοπροβάτων εντός της ζώνης επιτήρησης για τουλάχιστον 21 ημέρες από την εκδήλωση της πιο πρόσφατης εστίας αυτής.

Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης, διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών μετά από τη θανάτωση όλων των ζώων της μολυσμένης εκμετάλλευσης και τη διεξαγωγή των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης σε αυτήν.
Λόγω του υψηλού κινδύνου που συγκεντρώνει αναφορικά με τη μετάδοση της ασθένειας, επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή των προληπτικών μέτρων από τους κτηνοτρόφους.
Με αφορμή την εξέλιξη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Λέσβο, τα ερωτήματα και την ανησυχία ίσως των καταναλωτών σχετικά με την πιθανότητα μετάδοσης της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων στον άνθρωπο, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

Η Ευλογιά των αιγοπροβάτων ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ στον άνθρωπο ή σε άλλα είδη ζώων.
Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης (γάλα, κρέας κλπ) είναι απολύτως ασφαλή, εφόσον υφίστανται την συνηθισμένη θερμική επεξεργασία (παστερίωση, βρασμό, καλό ψήσιμο κλπ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ, αλλά από νοσήματα όπως ο Μελιταίος, η Φυματίωση, η Λιστερίαση κλπ, που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο (ζωοανθρωπονόσοι).

Η θανάτωση των υγιών ζώων των προσβεβλημένων εκτροφών, η υγειονομική ταφή τους και η απαγόρευση διάθεσής τους στην κατανάλωση είναι μέτρο που στοχεύει:
στην αποτροπή εξάπλωσης της νόσου
στην προστασία του κτηνοτροφικού μας κεφαλαίου (αιγοπρόβατα)
στην προστασία της περιουσίας των κτηνοτρόφων
στην προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής, της οικονομίας της περιοχής και της χώρας.
Το προσωπικό που συμμετέχει στην μεταφορά, θανάτωση καθαρισμό και απολυμάνσεις δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο προσβολής από τη νόσο.

            Η Κτηνιατρική Υπηρεσία Λέσβου διενεργεί εντατικούς ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν νέων θετικών κρουσμάτων ευλογιάς και είναι στη διάθεση των κτηνοτρόφων για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορίες. Για ενημέρωση ή αναγγελία ύποπτου περιστατικού επικοινωνείστε άμεσα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, Τμήνα Υγείας των Ζώων, τηλ: 2251047427, 2251042236 (Ε. Τσομπανέλλης).


Εκ της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π. Β. Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com