Συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη με 5 θέματα

Συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ:1ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ( Μ.Π.Ε. ) ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ( Α΄ ΦΑΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΤΣΙΚΝΙΑ >>.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Λεμονός Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ 11ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Εισηγητές: Α) κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 4Ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ:5Ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ Ε.Ο. ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ- ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΗΣ – ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε.Ο. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ – ΧΙΟΣ – ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ.


Εισηγητής: κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.