GGO

OYZO

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Ολες οι αλλαγές στη ζωή μας με το πλαστικό χρήμα – Φόρος 22% για όλους – Ποιοι γλιτώνουν

Κατατέθηκε την Δευτέρα στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα, το αφορολόγητο, το όριο στις συναλλαγές με μετρητά και τις φοροαπαλλαγές. 


Από την 01/01/2017 και μετά, κανείς δεν θα έχει κατοχυρώσει αφορολόγητο. Θα το «κερδίζει» σιγά σιγά από τη χρήση πλαστικού χρήματος. 

Την υποχρέωση να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, έχουν ουσιαστικά όλοι οι Ελληνες πολίτες εκτός κάποιων μηδαμινών εξαιρέσεων. Εξαιρούνται μόνον οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στο εξωτερικό, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι. Και όσοι εξαιρούνται όμως από ηλεκτρονικές πληρωμές, πρέπει να προσκομίζουν αποδείξεις.

Όποιος δεν δαπανά μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής το ελάχιστον προβλεπόμενο όριο, θα υφίσταται ποινή φόρου 22% για τις δαπάνες που δεν πραγματοποίησε με κάρτες κλπ. 

Ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι συναλλαγές με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ οι οποίες θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτες ή τραπεζικές επιταγές.
Για όσους μάλιστα δεν καταφέρουν να συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσό με πλαστικό χρήμα ο φόρος αυξάνεται κατά 22%, αλλά μόνο για το ποσό που δεν συμπληρώνει κάποιος με “πλαστικές” αποδείξεις.

Το ποσό που κάθε φορολογούμενος πρέπει να δαπανά μέσω καρτών κλπ αυξάνεται «προοδευτικά». Δεν διευκρινίζεται όμως ευθέως αν θα ισχύει κλιμακωτά για κάθε τμήμα εισοδήματος ή από το πρώτο ευρώ.

Συγκεκριμένα η υποχρέωση ορίζεται ως εξής:

Εισόδημα 1-10.000 ευρώ: Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα 10%. Άρα για εισόδημα 5.000 ευρώ πρέπει κατ’ελαχιστον να δαπανηθούν 500 ευρώ μέσω κάρτας, αλλιώς επιβάλλεται πέναλτι φόρου έως 22% ή 110 ευρώ.

Εισόδημα 10.000,01-30.000 ευρώ: Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή) 15%. Αυτό σημαίνει υποχρέωση δαπάνης15% από το πρώτο ευρώ και άρα απαιτούνται 1.500-4.500 ευρώ με κάρτες. Η παράλειψη θα τιμωρείται με ποινή φόρου έως 3520 ευρώ (22%).

Εισόδημα 30.000,01 και άνω: Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή) 20% και μέχρι 30.000 ευρώ.Το όριο αυξάνεται «προοδευτικά» από το πρώτο ευρώ και «οριζόντια», οπότε θα απαιτούνται ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ύψους 6.000 ευρώ –και έως 30.000 ευρώ κατ’ ανώτατον όριο για εισόδημα 150.000 ευρώ το χρόνο.
Επιπλέον προβλέπεται:

Οι ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Θέσπιση Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων ( Λοταρία ) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα. Το συνολικό διανεμόμενο ποσό που θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό δεν θα ξεπερνά τα 12 εκατ. ευρώ.

Οι εξαιρούμενες δαπάνες και τυχόν άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα καθορίζονται με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών.Παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. λοταρίες με ακίνητα του Δημοσίου σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κ.λπ.).

Όσοι δέχονται κάρτες θα αναρτούν πινακίδες στο ταμείο και στην είσοδο, διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες θα εξοφλούνται αποκλειστικά με πλαστικό χρήμα ή άλλο μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής.

Παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2016 η φορολόγηση που ισχύει για τους μισθωτούς, δηλαδή με την εφαρμογή της διάταξης για την μείωση του φόρου, για φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ ή τεκμαρτό 9.500 ευρώ.
Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση δαπάνες μισθοδοσίας που δεν γίνονται μέσω τραπέζης.
Προθεσμίες για τα αδήλωτα

Όσον αφορά στις διατάξεις για την οικειοθελή  αποκάλυψη κεφαλαίων προβλέπεται προσαύξηση του φόρου που αναλογούσε κατά το χρόνο της απόκρυψης με συντελεστές 8-10%.

Η δυνατότητα οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων παρέχεται ως 31 Μαϊου 2017 και επιμέρους εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι 31 Μαρτίου ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος είναι 8% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση, ενώ αν οι δηλώσεις υποβληθούν μετά τις 31 Μαρτίου και μέχρι τη λήξη του προγράμματος ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κύριου φόρου που προκύπτει από τη δήλωση.

Περαιτέρω επιβαρύνσεις προβλέπονται στην περίπτωση όπου έχει κοινοποιηθεί ειδοποίηση προσωρινού ελέγχου με την προσαύξηση να φτάνει ως και το 30%.

Αναλυτικότερα προβλέπεται ότι:

-Μέχρι 31.5.2017 θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις όσοι δεν έχουν υποβάλει ή τις έχουν υποβάλει με ελλιπή στοιχεία και άμεσα εκδίδεται εκκαθαριστικό με τον φόρο και τον νόμιμο πρόσθετο φόρο εκπρόθεσμης υποβολής.

-Για όσες δηλώσεις υποβληθούν έως 31.3.2017 ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 8% του οφειλόμενου φόρου.

-Για δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την 31.3.2017 ο πρόσθετος φόρος θα ανέρχεται σε 10%του κύριου φόρου.

-Ο πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται με ειδικούς συντελεστές ανάλογα με τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που έπρεπε να έχει δηλωθεί το εισόδημα. Για εισοδήματα που ανάγονταιπρο του 2001 προβλέπεται συντελεστής 25%, για το 2002 ορίζεται σε 23%, για το 2003 σε 23%, το 2004 σε 16%, το 2005 σε 15%, το 2006 σε 12%, το 2007 σε 10%, το 2008 σε 6%, το 2009 σε 5% και από το 2010 ως το 2016 σε 0%.

– Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι 31.5.2017.

–Αίρονται οι ποινικές κυρώσεις για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση.

Για να «μαντρώσει» περισσότερους όμως στη νέα ρύθμιση, το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει με τον ίδιο νόμο και για άλλα 1-3 χρόνια, την προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος Δημοσίου για επιβολής προστίμων, η οποία θα επέρχετο στο τέλος Δεκεμβρίου.

Η παράταση καταλαμβάνει υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται στις 31.12.2016, με βάση διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (Εισόδημα, ΦΠΑ, ποινολόγιο, κεφάλαιο, τέλη κλπ, ), τις αντίστοιχες αξιώσεις (στο πλαίσιο αρχικού ελέγχου, επανελέγχου κλπ), όσο και υποθέσεις στις οποίες η ίδια παραγραφή συμπληρώνεται στις 31.12.2016, μετά από επιμηκύνσεις της, με διάφορες διατάξεις περί διαδοχικής παρατάσεως του σχετικού χρόνου.


Πηγη alphafreepress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com