Κατανομή 1.501 ατόμων σε Ο.Τ.Α. – 1 θέση εργασίας στον Δήμο Λέσβου

1 θέση εργασίας στον Δήμο Λέσβου

Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων ενός (1.501) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Δήμους) και Νομικά Πρόσωπα αυτών, για το 2017, αποφάσισε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Η ολοκλήρωση διορισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την 1-1-2017.

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η Απόφαση. 


Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
 1 θεση
ΦΕΚ 716/ Γ’/2012
 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


Πηγή epoli.gr