GGO

OYZO

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με ειδική και τακτή συνεδρίαση- Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


Ειδική συνεδρίαση


Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 σε ειδική συνεδρίαση την ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 6:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό  θέμα:

           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  1.  
Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου
Προεδρεύων Δ.Σ.  κ. Τζιμής


Τακτή συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 6:30μμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :

Τακτή συνεδρίαση

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
1
Πρόσληψη  προσωπικού στο Δήμο Λέσβου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
2
Έγκριση  επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Λέσβου
3
Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων της πράξης «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής - κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν - CERAMEUS», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» με κωδικό έργου  Κ1_1_07
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
4
Έγκριση χειμερινών δρομολογίων 2016-2017 της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.
5
Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης
6
Έγκριση ανάκλησης άδειας υπαίθριου στασίμου εμπορίου του κ. Χριστόφορου Σπυρούκλα του Ιωάννη στη θέση «Αφεντέλι» Σκάλας Ερεσού
7
Έγκριση κοπής δέντρων (αμυγδαλιών) στη θέση «ΑΡΑ» στη Σκάλα Πολιχνίτου της Δ.Ε. Πολιχνίτου
8
Μεταφορά αρμοδιοτήτων της πρώην υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας σε διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τον ΟΕΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
9
Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης στον οικονομικά αδύνατο δημότη με το ακρωνύμιο «Δ.Σ.»
10
Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης στην οικονομικά αδύνατη δημότισσα με το ακρωνύμιο «Κ.Ε.»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
11
Έγκριση της αριθμ. 110/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα «10η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ                                          Εισηγητής: κ. ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
12
Ανάκληση παραχώρησης χρήσης πολιτιστικών χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
13
Αποδοχή κατανομών χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για την ενταγμένη πράξη «Αποκατάσταση Τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις “Χαλκέλια” Δ.Ε. Πλωμαρίου, “Ουτζά - Λεμονού” Δ.Ε. Μυτιλήνης, “Πετρί 2” Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας – Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΔΕ)
14
Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Καλλονής Δήμου Λέσβου» και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» στον Άξονα προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»
15
Οριστική Παραλαβή της Τοπογραφικής Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Φωκά Δ.Ε. Πολιχνίτου»
16
Oριστική Παραλαβή της Τοπογραφικής Μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΝΥΦΙΔΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
17
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Οριστικής του έργου «Ανακαίνιση Γηπέδου Πολιχνίτου αρμοδιότητας Νομικού Προσώπου Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Λέσβου»
18
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Εσωτερικής Οδοποιίας Κάμπου Άντισσας»
19
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης»
20
Έγκριση των υπ’ αριθμ. 156/2016 & 157/2016 μελετών των έργων «Αναβάθμιση δημοτικού παιδικού Παμφύλων» & «Αναβάθμιση δημοτικού παιδικού Ερεσσού» αντίστοιχα και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
21
Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Επισκευή Αθανασιάδειου Καφενείου στην Δ.Κ. Πλωμαρίου»
22
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και 2ης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Άρση Επικινδυνότητας οδών Δ.Ε Πέτρας (θέση Αυλάκι και στην οδό Σκουτάρου προς Τσιχράντα»
23
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ»
24
Έγκριση χορήγησης 2ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
25
Συγκρότηση Επιτροπής Oριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης στην Δ.Ε Πλωμαρίου»
26
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Εκσυγχρονισμός Δύο Αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης Δήμου Πέτρας»
27
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου (Πλαγιά και Οικισμός Αγίου Ισιδώρου»

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
28
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών  αποβλήτων Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)», στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-17.1 «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
29
Έγκριση έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του Ευστρατίου Καραμπάση
30
Έγκριση έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του Αθανασίου Μάνδαλου
31
Έγκριση 84ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
32
Έγκριση 85ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
33
Έγκριση 86ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
34
Έγκριση 87ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
35
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  & ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Π.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
36
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  & ΤΟΥ  Ν. Π. Δ. Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»
37
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου
38
Έγκριση οικονομικής στήριξης του Σωματείου «Ένωση Εμπόρων Επαγγελματοβιοτεχνών Αγιάσου Ο ΕΡΜΗΣ» για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
39
Έγκριση παραχώρησης χρήσης στο Σύλλογο «Η ΗΩΣ» του δημοτικού ακινήτου με στοιχεία Κ6 ΟΕΚ 1 στη Μυτιλήνη
40
Έγκριση αγοράς βιβλίου Προκόπη Ι. Παπάλα με τίτλο: «Τα γλυπτά της Λέσβου»
41
Έγκριση αγοράς βιβλίου Στρατούλας-Σοφίας Μουτζουρέλη-Κωμαΐτου με τίτλο: «Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ»
42
Έγκριση αγοράς δύο βιβλίων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ»
43
Έγκριση βεβαίωσης διαφορών από μισθώματα μετά από εκκαθάριση μισθωτικής σύμβασης (ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
44
Έγκριση αιτήματος κληρονόμων Χαράλαμπου Θ. Τζινέλλη για συμψηφισμό οφειλών τους από βεβαιωθείσες εισφορές σε χρήμα με την αποζημίωση του Δήμου για επιπλέον εισφερθείσα γη λόγω ρυμοτόμησης στην Σκάλα Καλλονής
45
Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού, μεταφορά των χρημάτων από παλαιούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κλείσιμο αυτών, για το κληροδότημα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
46
Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού, μεταφορά των χρημάτων από παλαιούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κλείσιμο αυτών, για το κληροδότημα ΚΑΜΙΤΣΟΥ Γ. ΑΡΤΕΜΗΣ
47
Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού, μεταφορά των χρημάτων από παλαιούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κλείσιμο αυτών, για το κληροδότημα ΚΕΠΕΤΖΗ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
48
Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού, μεταφορά των χρημάτων από παλαιούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κλείσιμο αυτών, για το κληροδότημα ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ
49
Χαρακτηρισμός Επιχειρήσεων ως Εποχιακές της Τοπικής Κοινότητας Σιγρίου
50
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος
51
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 61989/2-11-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
52
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63578/10-11-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
53
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 61985/2-11-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
54
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63616/11-11-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com