41 αδιάθετες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λέσβου- Αιτήσεις έως 25/11

Ο Δήμος Λέσβου, επαναπροκηρύσει σύμφωνα με την 716/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την χορήγηση  σαράντα-μίας  ( 41 ) αδιάθετων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λέσβου.


Για τη χορήγηση των αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, στον Δήμο Λέσβου.


Η εν λόγω προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια),  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου και στους πίνακες δημοσιεύσεων των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και θα διατίθεται στο Δημαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη και στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου.