Επιστολή της Ένωσης ξενοδόχων Λέσβου στον πρωθυπουργό για την αύξηση συντελεστών του ΦΠΑ

Επιστολή της Ένωσης ξενοδόχων Λέσβου


ΠΡΟΣ: 1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κο ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
             2. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ
  
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Συναντιλαμβανόμενοι αφ’ ενός την παρούσα κρίσιμη κατάσταση, στην οποία περιήλθαμε, λόγω των λαθών του παρελθόντος, της 7χρονης δημοσιονομικής προσαρμογής, του Προσφυγικού (αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων συρράξεων στον Πλανήτη), προηγούμενων και πρόσφατων προκλήσεων της γείτονος (κι όχι μόνο)  Χώρας, καθώς και των εν δυνάμει γαιοπολιτικών εντάσεων (μ’ απρόβλεπτες συνέπειες) στην περιοχή μας και συμμεριζόμενοι αφ’ ετέρου τις προσπάθειες της Ελληνικής Πολιτείας και Κυβέρνησης να εξασφαλιστεί προοπτική εξόδου μας απ’ τη σημερινή δυσμενή συγκυρία, σας διαβιβάζουμε νεότερα και παλαιότερα υπομνήματα της ΄Ενωσής μας, που αφορούν στους συντελεστές ΦΠΑ, στους Προσφυγόπληκτους, ΕΥαίσθητους (Νησιωτικούς, Ακριτικούς) ΠΡΟορισμούς (ΕΥ.ΠΡΟ.) μας, σε μια ύστατη προσπάθεια να σας ζητήσουμε να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα επιστροφής τους στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2015.

΄Αλλωστε οι απώλειες των Δημόσιων κι Ασφαλιστικών Ταμείων ενδέχεται να ‘ ναι μεγαλύτερες των προσδοκώμενων εισροών απ’ την αύξηση του ΦΠΑ, λόγω μείωσης της ζήτησης / κατανάλωσης κι απασχόλησης, μετακυλιομένης της ακρίβειας σ’ αγαθά κι υπηρεσίες, καθιστώντας μας λιγότερο ή και μη ανταγωνιστικούς, αν όχι ……μη βιώσιμους, με μεγαλύτερη ανεργία και μικρότερο εισόδημα, αδυνατώντας ν’ ανταποκριθούμε στις πολύ αυξημένες υποχρεώσεις μας………

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Τίποτα εδώ δεν είναι το ίδιο με την υπόλοιπη Ελλάδα! 

Προσβλέποντας στην ευαισθησία και συναντίληψή σας, προσδοκούμε να αντιμετωπίσετε το αίτημά μας θετικά. Είναι θέμα επιβίωσής μας!
  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ     ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ

Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ