Ενημέρωση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στους αγροτοκτηνοτρόφους της Αγίας Παρασκευής

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους αγροτοκτηνοτρόφους στην Αγία Παρασκευή


Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γίνεται γνωστό ότι την Παρασκευή 21-10-2016 και ώρα 8:00 μμ, θα διεξαχθεί στην Αγία Παρασκευή ενημέρωση των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής στα παρακάτω θέματα:

Νοσήματα παραγωγικών ζώων. Πρόληψη και μέτρα προστασίας: Αφθώδης πυρετός, Οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, Ευλογιά των αιγοπροβάτων,  Καταρροϊκός πυρετός.

Ενημέρωση των κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής σχετικά με νοσήματα (επιζωοτίες) που βρίσκονται σε εξέλιξη στη γειτονική Τουρκία και για την αναγκαιότητα επαγρύπνησης και ετοιμότητάς μας.

Μέτρα βιοασφάλειας σε περίπτωση εμφάνισης πιθανών κρουσμάτων.
Εισηγητής: Χατζηνικολάου Σταυρούλα,  κτηνίατρος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Προτεραιότητες και Μέτρα.

    Ομάδες Παραγωγών – Επιχειρηματική Γεωργία.

Εισηγητής : Ψαριανός Ευστράτιος, Γενικός Διευθυντής της  Γενικής  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου.

Άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: Λαγουτάρης Γεώργιος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου.

Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» - Ενημέρωση των υποψήφιων δικαιούχων και προγραμματισμός των ενεργειών τους. Υπομέτρο 4.1  «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων».     
                                               
Εισηγητής: Παπάζογλου Γεώργιος,  Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ  Λέσβου.

Οικοτεχνία. Μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων.

Εισηγητής: Γιαννέλλη Μαρία,  Προϊσταμένη  του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής  της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ  Λέσβου.


Αντίστοιχες ημερίδες θα πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες ΔΕ του Νομού.