Στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο νοσοκομείο Μυτιλήνης η ΑΔΕΔΥ Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων για το σοβαρό θέμα της μη καταβολής των δεδουλευμένων αργιών, νυχτερινών κλπ στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και των Κέντρων Υγείας από τον Νοέμβριο του 2014, όλες έμειναν γράμμα κενό. Οι εργαζόμενοι μέχρι και σήμερα συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τόσο στους Λέσβιους πολίτες όσο και στους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που πέρασαν τα δύο αυτά χρόνια από το νησί.

Η συστηματική υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, η έλλειψη προσωπικού και η υποχρηματοδότηση, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών της δημόσιας υγείας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας.

Η λειτουργία των κέντρων υγείας εξακολουθεί να αποτελεί δευτερεύων ζήτημα για τους κυβερνώντες, αφού είναι υποστελεχομένα και χωρίς να καλύπτονται βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας τους (συντήρηση οχημάτων, έλλειψη καυσίμων, υπηρεσίες καθαριότητας κλπ).
Το ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, με απόφασή του στηρίζει τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλήνης και καλεί Συλλόγους και Σωματεία σε συμπαράσταση στην κατάληψη του γραφείου διοίκησης την Πέμπτη 6-10-2016 και ώρα 07:00 π.μ.


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΔΕΔΥ ΛΕΣΒΟΥ