Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης

Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης


Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, το οποίο και λειτουργεί κανονικά για την εξυπηρέτηση του κοινού στα νέα, σύγχρονα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5.


Ευχαριστούμε τις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες μας για την κατανόηση που επέδειξαν στα όποια προβλήματα ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης.