Ενεργοποίηση της Πρόσκλησης από την ΠΕ Β. Αιγαίου για την αναβάθμιση του αστικού και δομημένου περιβάλλοντος

4,3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  για την αναβάθμιση του αστικού και δομημένου περιβάλλοντος στα νησιά του Βορείου Αιγαίου


Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση που αφορά στην «Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος» μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020.

Μέσα από την εν λόγω πρόσκληση καλούνται οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και άλλοι αρμόδιοι φορείς (εκτός αυτών που εφαρμόζουν δράσεις Ολοκληρωμένων  Χωρικών Επενδύσεων και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης), για υποβολή προτάσεων που συνεισφέρουν καθοριστικά στην αναζωογόνηση των δημοσίων χώρων και περιοχών με αστικές λειτουργίες, αρκεί τα εν λόγω έργα να διαθέτουν τη μέγιστη ωριμότητα και δυνατότητα να συνεισφέρουν στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4,3 εκατομμύρια ευρώ και η αξιολόγηση των προτάσεων ξεκινάει στις 10.11.2016.


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: «Η εν λόγω πρόσκληση στοχεύει στην ολοκλήρωση έργων σε περιοχές με αστικές λειτουργίες που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των κατοίκων. Αναβαθμίζουμε έτσι το αστικό και δομημένο περιβάλλον στα νησιά του Βορείου Αιγαίου».