Ξεκινούν έργα για Συντήρηση των οδών Σκουτάρου – Σκαλοχωρίου και προσπέλαση προς Καλό Λιμάνι προϋπολογισμού 451.500 ευρώ

«Συντήρηση οδών Σκουτάρου – Σκαλοχωρίου και προσπέλαση προς Καλό Λιμάνι» συνολικού προϋπολογισμού 451.500 ευρώ


Τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση οδών Σκουτάρου – Σκαλοχωρίου και προσπέλαση προς Καλό Λιμάνι» συνολικού προϋπολογισμού 451.500 ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για τη συντήρηση – αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Σκουτάρος – Σκαλοχώρι και της οδού προσπέλασης προς Καλό Λιμάνι. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

Αποκατάσταση - Ασφαλτόστρωση κατά τμήματα της επαρχιακής οδού Σκουτάρος – Σκαλοχώρι.
Διαμόρφωση - ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού προς Καλό Λιμάνι.
Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
Σημειακός καθαρισμός οχετών και άρση καταπτώσεων. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 180 ημέρες.


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 088) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.