13,7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αναβάθμιση των υποδομών των λιμένων Μυτιλήνης και Χίου

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου προκηρύχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 η δράση «Παρεμβάσεις σε λιμενικές υποδομές».

  
Η προκήρυξη αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών υφισταμένων εγκαταστάσεων σε λιμένες των πόλεων της Μυτιλήνης και της Χίου, που αποτελούν χαρακτηρισμένα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 13,7 εκατομμύρια ευρώ με δικαιούχους τους Δήμους και τα αντίστοιχα Λιμενικά Ταμεία Λέσβου και Χίου καθώς και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες δίνουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν υποδομές στα χαρακτηρισμένα ως Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Περιφέρειάς μας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης, έχει προγραμματίσει τη στήριξη και άλλων δράσεων στον τομέα των υποδομών, στοχεύοντας στη συνολική βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των νησιών μας».