Στη Χίο η 2η συνεδρίαση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αύριο Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, στο Μουσείο Μαστίχας της Χίου.


Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου θα προεδρεύσει η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, θα συζητηθούν: η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, αλλά και ειδικότερα θέματα όπως η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, η εκπλήρωση των Αιρεσιμοτήτων, η αξιολόγηση και το πρόγραμμα επικοινωνίας  και προβολής του Προγράμματος.

Στη συνεδρίαση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ε.Ε., Υπουργείων, τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Πορεία υλοποίησης ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης.

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση.

Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014- 2020.

Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.

Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επ. Παρ. του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014- 2020. Επόμενες ενέργειες.

Κρατικές ενισχύσεις.


Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ.