Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου- -Δείτε όλα τα θέματα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του μέλους και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Γαληνού Σπυρίδωνα
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                   Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΨΑΝΗΣ
2
Αντικατάσταση σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές του παραιτηθέντος από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κουρτζή Νικόλαου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3
Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Δ.Κ. Αγιάσου του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
4
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
5
Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λέσβου (Σ.Ε.Μ.Δ.Λ.)
6
Ορισμός φυσικού προσώπου ως διαχειριστή της πίστωσης  για την πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Κ.Σ.ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020  (Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός 1.210.486,82 €)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
7
Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και προμήθειας λιπαντικών Δήμου Λέσβου για το έτος 2017
8
Έγκριση πληρωμής οφειλών τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και προσαυξήσεων
9
Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των δημοτικών οικοπέδων που κατασκευάστηκαν Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στην Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
10
Εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων από την ALPHA BANK κληρονομιάς Στυλιανού Σουτζιδέλλη
11
Έγκριση 58ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
12
Έγκριση 59ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
13
Έγκριση 60ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
14
Έγκριση 62ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
15
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την Α.Π. 37860/15-7-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
16
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την Α.Π. 41771/3-8-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
17
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 41767/3-8-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
18
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 42003/4-8-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
19
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
20
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Τζιμή στην Αθήνα στις 28/7/2016 για θέματα του Δήμου
21
Έγκριση αξιοποίησης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Αγία Παρασκευή» της Τοπικής Κοινότητας Αφάλωνα
22
Έγκριση διόρθωσης Κτηματολογικού Πίνακα ΚΠ6
23
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για την ενταγμένη πράξη «Αποκατάσταση Τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις “Χαλκέλια” Δ.Ε. Πλωμαρίου, “Ουτζά - Λεμονού” Δ.Ε. Μυτιλήνης, “Πετρί 2” Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας – Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΔΕ)
24
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου»
25
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΓΡΙΟΥ»
26
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ»
27
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»
28
Οριστική παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (Η/Μ Μελέτη και Υδραυλική Μελέτη)»
29
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου « Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στον κόμβο Αγ. Παρασκευής για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης - Καλλονής »
30
Έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Ιρλανδικών Διαβάσεων στην Αγροτική Περιοχή ΑΛΙΓΑΡΟΠΗ Τ.Κ. Παλαιοκήπου»
31
Έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΛ ΓΕΡΑΣ»
32
Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης και αναδιαρρύθμισης κτηρίου στην Ερμού 311»