ΑΔΕΔΥ Λέσβου: «Συναντήσεις φιέστας η συνάντηση φορέων της Λέσβου με κυβερνητικά στελέχη»

ΑΔΕΔΥ Λέσβου


Το ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, μετά από συνεδρίασή του σχετικά με τη συνάντηση των φορέων με κυβερνητικά στελέχη, θεωρεί ότι τέτοιου τύπου συναντήσεις δίνουν την εντύπωση «φιέστας» που εξυπηρετεί επικοινωνιακά τις μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες με προσχηματικούς διαλόγους δεν επιλύουν τα προβλήματα των εργαζομένων που υφίστανται στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές. Θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο ότι οι θέσεις της ΑΔΕΔΥ είναι γνωστές στην κυβέρνηση, θέσεις τις οποίες και ως Νομαρχιακό Τμήμα στηρίζουμε και σχετίζονται:

1.      Με το μισθολογικό – συνταξιοδοτικό, που όπως φαίνεται δυστυχώς ως ΑΔΕΔΥ επιβεβαιωθήκαμε, αφού τόσο οι πολυδιαφημιζόμενες ρυθμίσεις του «ξεπαγώματος» των μισθολογικών κλιμακίων όσο και οι παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό και στο ΜΤΠΥ έφεραν μειώσεις ή στην καλύτερη περίπτωση απειροελάχιστες αυξήσεις στους μισθούς, που και αυτές εξαφανίστηκαν αμέσως μετά την αύξηση των εισφορών και της φορολογίας.
2.      Με το πρόβλημα των δανείων που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και από ιδιωτικές Τράπεζες. Θέση μας είναι ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε ρύθμιση, αφού τα επιτόκια εξακολουθούν να είναι 4,9 έως 6%,τη στιγμή που τα αντίστοιχα επιτόκια της αγοράς είναι κάτω του 2%, δεδομένου ότι τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν στους ΔΥ συναρτήσει του ύψους των αποδοχών, οι οποίες μειώθηκαν ραγδαία την τελευταία  5ετία. Ζητούμε λοιπόν αναπροσαρμογή των δανείων των ΔΥ (εν ενεργεία και συνταξιούχων) με βάση τα σημερινά εισοδήματα. Να σταματήσει η τιτλοποίηση – πώληση των δανείων και μάλιστα χωρίς τη συγκατάθεση του δανειολήπτη.
3.      Με το σχέδιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), όπου ουσιαστικά οδηγεί στη συνένωση – συγχώνευση – κατάργηση υπηρεσιών ακολουθώντας πιστά τις από το 2011 μνημονιακές δεσμεύσεις για κούρεμα του δημοσίου τομέα στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων επιλογών του «λιγότερου κράτους». Με την εφαρμογή του ΕΣΚ θα διενεργούνται μετατάξεις και αποσπάσεις των ΔΥ σε μη υπαρκτές κενές οργανικές θέσεις δημιουργώντας διεύρυνση του πελατειακού κράτους. Παράλληλα, εισάγεται η έννοια της αναγκαστικής απόσπασης, αφού στο άρθρο 9 γίνεται σαφές ότι μπορεί να γίνει απόσπαση λόγω σοβαρών κι επειγουσών αναγκών.
4.      Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνα
5.      Θεωρούμε ότι πέραν αυτών θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα:

i.                        Σε μόνιμους διορισμούς και στη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών σε όλο το Δημόσιο Τομέα.
ii.                        Στην αύξηση της χρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας , Παιδείας, Πρόνοιας.
iii.                        Στη διασφάλιση ιατρικής περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων στις παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές, αφού στο σύστημα του ΟΠΑΔ δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες ειδικότητες και τα ραντεβού στο νοσοκομείο είναι μετά από πολλούς μήνες, ίσως και ποτέ.
iv.                        Στη νομοθετική κατοχύρωση των οργανικών θέσεων και της μη αναγκαστικής μετακίνησης υπαλλήλων από νησί σε νησί.
v.                        Στην ενίσχυση της μοριοδότησης της νησιωτικότητας και της εντοπιότητας, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο της έλλειψης προσωπικού στις Δημόσιες  Υπηρεσίες.
vi.                        Στη διασφάλιση χορήγησης του επιδόματος παραμεθόριων  περιοχών.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΔΕΔΥ ΛΕΣΒΟΥ