850.000 ευρώ για τη συντήρηση επαρχιακών οδών Ανατολικής Λέσβου

Τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών Ανατολικής Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.


Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για τη συντήρηση – αποκατάσταση κατά τμήματα των επαρχιακών οδών του ανατολικού τμήματος του νησιού. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης κατά τμήματα στις εξής οδούς:

Επί της 73ης Εθνική Οδό Μυτιλήνης – Θερμής και πιο συγκεκριμένα από το τέλος της Παράκαμψης Παμφίλων έως τη διασταύρωση προς Θερμή σε μήκος περίπου 1.400 μ. θα πραγματοποιηθεί «φρεζάρισμα» του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, καθώς επίσης και εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης.

8η Επαρχιακή Οδός Θερμής – Μανταμάδου.
9η Επαρχιακή Οδός Θερμής – Πηγής και πιο συγκεκριμένα στη διακλάδωση προς Θερμή – Πηγή – Αγ. Ραφαήλ.
12η Επαρχιακή Οδός Κάπη – Συκαμιά – Μήθυμνα.
13η Επαρχιακή Οδός Συκαμιά – Σκάλα Συκαμιάς.

Επίσης, προβλέπονται εργασίες για την κατασκευή – επισκευή μικρών τεχνικών έργων σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο, ο σημειακός καθαρισμός οχετών και η άρση καταπτώσεων. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 180 ημέρες.


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 088) και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.