1 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού στο Βόρειο Αιγαίο

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πλημμύρες-πυρκαγιές)».


Τελικός δικαιούχος της πρόσκλησης είναι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2016 και λήξης η 27η Οκτωβρίου 2016.


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιούμε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για να χρηματοδοτήσουμε την αγορά εξοπλισμού, με στόχο να συνδράμουμε με σύγχρονα τεχνικά μέσα στην αναβάθμιση και ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού Σώματος στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».