GGO

OYZO

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 35 θέματα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΛ
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ

1
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 9 παρ. 1 συστατικής πράξης ΔΕΥΑ Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

2
Έγκριση ανανέωσης Προγραμματικών Συμβάσεων Ανταποκριτών ΟΑΕΔ Δημοτικών Ενοτήτων Πλωμαρίου και Καλλονής για ένα έτος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

3
Έγκριση ανασυνταγμένης, ως προς τον προϋπολογισμό, μελέτης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Πάρκου Αγ.Βασιλείου Μόριας» λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ

4
Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Αυτόνομου Ηλιακού Φωτιστικού Τύπου Προβολέα για τον Ηλεκτροφωτισμό Πάρκιγκ στη Σκάλα Ερεσού»

5
Έγκριση δαπανών επέκτασης δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ

6
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για την ενταγμένη πράξη «Αποκατάσταση Τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις “Χαλκέλια” Δ.Ε. Πλωμαρίου, “Ουτζά - Λεμονού” Δ.Ε. Μυτιλήνης, “Πετρί 2” Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας – Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΔΕ)

7
Α]Ορισμός μέλους για την Επιτροπή Διοικητικής Παραλαβής του έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα» Β] Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας συντήρησης και λειτουργίας του έργου στη ΔΕΥΑΛ

8
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης-Γενική Αναδιαρρύθμιση κτιρίου- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

9
Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης (εγκατάστασης) υπεραγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων της εταιρίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

10
Έγκριση τοποθέτησης ξύλινων πινακίδων σήμανσης-ενημέρωσης στο Γεωπάρκο Λέσβου (Σχετ: Η αριθμ. 81/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11
Έγκριση θερινών δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΕ Μυτιλήνης (Σχετ: Η αριθ. 99/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12
Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ Αγιάσου με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών α)της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα). (Σχετ: Η αριθ. 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13
Τροποποίηση της αριθ. 885/2016 απόφασης Δ.Σ Λέσβου (Σχετ: Η αριθ. 97/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ

14 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2016 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ

15
Λήψη απόφασης για τη λύση  της αριθ. 3643/13-12-1988 συμβάσεως δωρεάς δημοτικού ακινήτου-οικοπέδου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μ.Ασίας και Ναυμαχίας Έλλης στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
                  Εισηγήτρια: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ

16
Έγκριση  τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την αριθ 70/2016  απόφασή του

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

17
Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

18
Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Προβολή –προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών: «Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου»

19
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση – Εκσυγχρονισμός Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού (Παλιός Κινηματογράφος» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

20
Έγκριση 41ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

21
Έγκριση 42ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

22
Έγκριση 43ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

23
Έγκριση 46ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

24
Έγκριση 48ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

25
Έγκριση 49ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

26
Έγκριση 50ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

27
Έγκριση  τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την αριθ 496/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου

28
Αποδοχή  πίστωσης  ποσού 75.580,28 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικών & Καλλιτεχνικών Γυμν.& Λυκείων της χώρας κατά τη Σχολική Περίοδο 2015-2016

29
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου

30
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πέτρας-Μήθυμνας Λέσβου

31
Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δ.Ε. Μυτιλήνης

32
Έγκριση πληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής και προσαυξήσεων στη Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης

33
Έγκριση νομιμοποίησης μετακίνησης Αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
                  Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ κ.ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ

34
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

35
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com