Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Β.Αιγαίου

Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείται την Τρίτη 17 Μαΐου στις 15:00, με θέμα τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και εισηγητή την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00, για κατεπείγουσα συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγήτρια: κ. Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.


Σημείωση: Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της επικείμενης Νομοθετικής ψήφισης για την αύξηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.