Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 29 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2016, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
1
Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λέσβου
2
Επανακαθορισμός των θέσεων του υπαίθριου στασίμου εμπορίου Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
3
Έγκριση νομιμοποίησης μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιδημάρχου κας Αντωνέλη για θέματα του Δήμου Λέσβου
Θ,ΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                              Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
4
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της προκήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, του Ιδρύματος "ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ" Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"   και  γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου & του ΝΠΔΔ».
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                         Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
5
Αποδοχή και έγκριση Β΄ Κατανομής έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΛ                                                                    Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ
6
Έγκριση αιτήματος προς ΔΕΥΑΛ του «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
7
Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων της Δ.Κ Παλαιοκήπου στην Α.Δ.Ε.Λ.
8
Έγκριση δημοπράτησης αγροτικών ακινήτων συνιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου  και Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης
9
Έγκριση λύσης Σύμβασης μίσθωσης στον κ.  Αλαγιάννη Ιωάννη δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Παραλία Θερμής
10
Έγκριση παράτασης μίσθωσης στον κ. Τζάνου Νικόλαο δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Πηγή
11
Έγκριση διενέργειας και του τρόπου ανάθεσης προμηθειών του Δήμου Λέσβου (Α.Π. 20561/20-4-2016)
12
Έγκριση 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
13
Έγκριση 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
14
Έγκριση 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
15
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
16
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 79/14-1-2016 Α.Α.Υ. με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό» ποσού €8.000,00
17
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α.Π. 23308/11-5-2016)
18
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (Α.Π. 22147/5-5-2016)
19
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (Α.Π. 22962/10-5-2016)
20
Έγκριση νομιμοποίησης μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
21
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου (Α.Π. 23373/11-5-2016)
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
22
Ορισμός αναπληρωματικού μέλους του εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου στην πενταμελή Επιτροπή για την πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
23
Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου»
24
Έγκριση διέλευσης αποχετευτικού αγωγού λυμάτων της ιδιοκτησίας ΠΗΤΕΡ ΜΥΛΛΕΡ ΕΝΓΚΕΛΧΑΡΝΤ από Δημοτικό Οικόπεδο στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΒΑΦΕΙΟΥ
25
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με  τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΟΥΤΖΑ –ΛΕΜΟΝΟΥ’ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
26
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου Παραδοσιακού Μύλου Παραλίας Θερμής»
27
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ»
28
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης»
29
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Μανταμάδου