Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Μηθυμνας Λέσβου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Μήθυμνας Λέσβου την 25η Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, ήτοι:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για απαγόρευση εισόδου οχημάτων που υπερβαίνουν τους τόνους από το Δημοτικό Σχολείο Μήθυμνας (οδός Γούτου) και το Ιστορικό Κέντρο της αγοράς Μήθυμνας.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταστάσεων για την εισαγωγή στους δημοτικούς βοσκότοπους έτους 2016.

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του χώρου της πλατείας Αγίου Νικολάου στο λιμάνι Μήθυμνας για την εκδήλωση γαμήλιας τελετής στις 30-07-2016 από το κατάστημα "Μέντα" Κας Βατή Γαβριέλας και Κουβδή Ειρήνης.

4) Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 2 ρυθμιστικών πινακίδων Ρ 40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) στην πλαζ Μήθυμνας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μήθυμνας
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ