Πέφτει άσφαλτος και ολοκληρώνεται το έργο του κόμβου προς το Κάτω Τρίτος και τα Πηγαδάκια (ΦΩΤΟ)

Ολοκληρώνεται μέχρι τέλος του μήνα το έργο του ισόπεδου κόμβου (Κ1) σύνδεσης της 2ης Επαρχιακής Οδού με τον υφιστάμενο Δημοτικό Δρόμο Κάτω Τρίτους – Πηγαδακίων.


Το έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» του ΕΣΠΑ, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επισκέφτηκε ο αντιπεριφερειάρχης Θ. Βαλσαμίδης, ο οποίος διαπίστωσε τους γρήγορους ρυθμούς υλοποίησής του, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Όπως μας ενημερώνει ο Αντιπεριφερειαρχης κος Βαλσαμιδης ξεκίνησαν οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση του κόμβου προς το Κάτω Τρίτος και τα Πηγαδάκια, στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού προς τη Γέρα και το Πλωμάρι.

Μπαίνει και το έργο αυτό στην τελική ευθεία, έτσι ώστε να μπορέσει στο σύνολο του να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα ..


ΤΟ ΕΡΓΟ

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου:


«Βελτίωση κατά τμήματα 2ης Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου – Παπάδου – Πλωμαρίου)» συνολικού Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 12.558.636 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να υλοποιηθούν δύο Υποέργα με τα σχετικά συνοδά τους στοιχεία (αρχαιολογία, ΟΚΩ, απαλλοτριώσεις).

* Υποέργο 1

«Δρόμος Πλωμαρίου – Παπάδου (Λαγκάδα) / Ολοκλήρωση εργασιών παράκαμψης στη θέση “Λαγκάδα”», προϋπολογισμού 5.906.836 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οδικού έργου συνολικού μήκους 1.400 μ. περίπου και συγκεκριμένα:

- Η ολοκλήρωση της κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου μονής κατεύθυνσης με εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών μέχρι και την ασφαλτόστρωση και σήμανση – ασφάλιση σε μήκος 680 μ. περίπου με αρχή το πέρας του ήδη κατασκευασμένου τμήματος του και τέλος τη διασταύρωση του με την υφιστάμενη Επαρχιακή Οδό Θέρμα-Παπάδος-Πλωμάρι.

- Η βελτίωση για μήκος 700 μ. περίπου της υφιστάμενης Επαρχιακής Οδού Θέρμα-Παπάδος-Πλωμάρι από τη διασταύρωση του παρακαμπτήριου δρόμου μέχρι την περιοχή του υφιστάμενου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται η υφιστάμενη οδός στην περιοχή της Λαγκάδας να λειτουργήσει ως μονόδρομος (μια λωρίδα κυκλοφορίας) με κατεύθυνση από Μυτιλήνη προς Πλωμάρι και η παρακαμπτήρια οδός θα λειτουργεί επίσης με μια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Πλωμάρι προς Μυτιλήνη.

* Υποέργο 2

«Βελτίωση οδικού τμήματος 2ης Επαρχιακής οδού και κατασκευή δύο ισόπεδων οδικών κόμβων σύνδεσής της με δημοτικές οδούς Κάτω Τρίτους – Πηγαδακίων και Περάματος – Πηγαδακίων», προϋπολογισμού 6.651.800 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της χάραξης και των γεωμετρικών στοιχείων οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Θέρμα – Παπάδος – Πλωμάρι, με εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών οδοποιίας (χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλισης), καθώς και όλων των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (ηλεκτροφωτισμός των δύο ισόπεδων οδικών κόμβων προς Κάτω Τρίτος – Πηγαδάκια και προς Πέραμα). Το συνολικό μήκος του οδικού τμήματος που θα βελτιωθεί ανέρχεται σε 2.287 μ. με αφετηρία τη θέση που βρίσκεται 500μ. περίπου πριν τη διασταύρωση της 2ης Επαρχιακής Οδού με τη Δημοτική Οδό Κάτω Τρίτους – Πηγαδακίων και τέλος τη θέση που βρίσκεται 550 μ. περίπου μετά τη διασταύρωση της 2ης Επαρχιακής Οδού με τη Δημοτική Οδό Περάματος – Πηγαδακίων. Στο αντικείμενου του έργου περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή:


α. Των δύο ισόπεδων οδικών κόμβων:

• Του ισόπεδου κόμβου (Κ1) σύνδεσης της 2ης Επαρχιακής Οδού με τον υφιστάμενο Δημοτικό Δρόμο Κάτω Τρίτους – Πηγαδακίων.

• Του ισόπεδου κόμβου (Κ2) σύνδεσης της 2ης Επαρχιακής Οδού με τον υφιστάμενο Δημοτικό Δρόμο Περάματος – Πηγαδακίων.

β. Της βελτίωσης των οδικών τμημάτων των δευτερευόντων αξόνων:

• Επί του Δημοτικού Δρόμου Κάτω Τρίτους – Πηγαδακίων τμήματος 200 μ. περίπου από τον Κόμβο Κ1 προς το Κάτω Τρίτος και 80 μ. περίπου από τον κόμβο Κ1 προς Πηγαδάκια.

• Επί του Δημοτικού Δρόμου Περάματος – Πηγαδακίων τμήματος 385 μ. περίπου από τον Κόμβο Κ2 προς το Πέραμα