Νέο Δ.Σ στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου

Στη Μυτιλήνη στις 30 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου (Ερμού 229) συνήλθαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου που εκλέχτηκαν από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης στις 23/03/2016.


Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Σωτηρχέλη Ρηνούλα,
Αντιπρόεδρος: Στεργίου Αλέξανδρος,
Γεν. Γραμματέας: Στεργιανός Χρυσόστομος,
Ταμίας: Συροπούλου Όλγα,

Μέλος και Αναπλ. Ταμίας: Χατζιδάκη Χριστίνα.