Τα αποτελέσματα των ενστάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ του Δήμου Λέσβου

Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του  Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλη, κάνει γνωστά τα εξής:

           
Ενημερώνουμε τους δημότες μας οι οποίοι είχαν κάνει ένσταση επί της απορριπτικής τους αίτησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, ότι τα αποτελέσματα των ενστάσεων τους έχουν εκδοθεί. (επισυνάπτεται κατάλογος).
           
Για όσους έχουν δικαιωθεί, θα υπάρξει εκ μέρους μας τηλεφωνική τους ενημέρωση και θα καταβάλλουμε προσπάθεια ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια προϊόντων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στην επόμενη διανομή που θα ανακοινώσουμε.