7,5 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την ΠΕ Β. Αιγαίου

Ενεργοποίηση της πρόσκλησης στο νέο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2014-2020, προχώρησε στην ενεργοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στον άξονα 2Β και ειδικότερα στην επενδυτική προτεραιότητα που αφορά στην «Αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 7,5 εκατομμύρια ευρώ και οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι Δήμοι, και το Υπουργείο Παιδείας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 12η Ιουλίου 2016.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε ότι «σταθερός στόχος μας είναι η μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, ώστε να εκσυγχρονιστούν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και να δημιουργηθούν νέες, προκειμένου τα νησιά του Βορείου Αιγαίου να αποκτήσουν σύγχρονα σχολεία και να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής».