Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 64 θέματα- Σε Νορβηγία και Τουρκία ο Δήμαρχος Λέσβου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.


Τα θέματα που μας έκαναν εντύπωση πολλά… Αλλά αυτό που ξεχωρίζει για ακόμα μια φορά είναι τα ταξίδια του Δημάρχου Λέσβου.. Ο Δήμαρχος Λέσβου είναι ο πιο πολυταξιδεμένος Δήμαρχος της Ελλάδας…. Αυτήν την φορά θα βρεθεί σε Τουρκία και Νορβηγία..

Δείτε με κόκκινο χρώμα τα θέματα που ξεχωρίζουν..

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε
2
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γαληνού και του Αντιδημάρχου κ. Καρασάββα στην Τουρκία στις 16/4/2016
3
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γαληνού στη Νορβηγία στις 20/4/2016
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
4
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού υδρονομέων, ναυαγοσωστών και πυρασφάλειας έτους 2016
5
Έγκριση μετεγκατάστασης των υπηρεσιών «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» της Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης
6
Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου
7
Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτησης σήμανσης στην Τ.Κ. Άγρας
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
8
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος  κα ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
9
Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000587, παράταση των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στον ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
10
Έγκριση διενέργειας προμηθειών που αφορούν την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5000587 για το έτος 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εισηγητής: κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
11
Αποδοχή προγράμματος καταπολέμησης δάκου περιόδου 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
12
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 186/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Λέσβου πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς)
13
Έγκριση αγοράς ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους
14
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Ακινήτου στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Λεσβιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων Η ΗΩΣ»
15
Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης της προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»
16
Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών (Α.Π. 16446/4-4-2016)
17
Τροποποίηση της αριθμ. 49/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του βιβλίου του Γιώργου Γαλέτσα
18
Έγκριση ανάθεσης της εργασίας ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής κλπ του Δήμου Λέσβου, σε Τρίτο έναντι αμοιβής
19
Έγκριση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών για τα κληροδοτήματα «ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» και «ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
20
Έγκριση Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Δήμου Λέσβου
21
Έγκριση πληρωμής προστίμων-βεβαιώσεων και προσαυξήσεων αυτών στη Δ.Ο.Υ.
22
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
23
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών: «Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών: Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου»
24
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 218/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016
25
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 183/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
26
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 219/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 18ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016
27
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 220/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 19ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016
28
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 20ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016
29
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 209/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 21ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016
30
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 211/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 22ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016
31
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 249/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 23ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016
32
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 250/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 24ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016
33
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 με την ένταξη σ’ αυτό απαραίτητων έργων αποκατάστασης και θέσης σε λειτουργία υδρευτικών δικτύων για απογραφή και παράδοση από το Δήμο Λέσβου στη ΔΕΥΑΛ βάσει της ολικής επέκτασής της (απόφ. Δ.Σ. 757/2014)
34
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 με την ένταξη σ’ αυτό νέων ενεργειών και αύξηση δαπανών ήδη ενταγμένων ενεργειών
35
Έγκριση αύξησης του μηνιαίως επιτρεπτού χρηματικού ορίου των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας
36
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ. Γαληνού και Αντιδημάρχου κ. Κατσαρού  εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
37
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
38
Έγκριση ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας για το έτος 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
39
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 με ένταξη νέων και διαγραφή ενταγμένων ενεργειών σχετικών με τις Παιδικές Χαρές του Δήμου Λέσβου
40
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής»
41
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
42
Έγκριση Λύσης των Συμβάσεων της Μελέτης με τίτλο: «Υδροδότηση Οικισμού Μεγάλης Λίμνης, Δήμου Αγιάσου»
43
Έγκριση τροποποίησης της Προκαταρκτικής Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ύδρευσης-Αποχέτευσης και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Μανταμάδου»
44
Έγκριση των μελετών: α) αριθ. 14/2016 με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους από σκυρόδεμα ΝΑ Λέσβου» και β) αριθ. 15/2016 με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης των έργων
45
Έγκριση των μελετών: α) αριθ. 32/2016 με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΒΔ Λέσβου» και β) αριθ. 33/2016 με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης των έργων
46
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2016 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα στη Ν.Α. Λέσβο»
47
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2016 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα στη Β.Δ. Λέσβο»
48
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2016 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες διαμόρφωσης για την στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Κώμης»
49
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2016 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Βασιλικών»
50
Καθορισμός του τρόπου ανάθεσης των μελετών: α) «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας» και β) «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Μυτιλήνης»
51
Έγκριση χορήγησης  παράτασης του χρόνου περαίωσης του Υποέργου 6 με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "ΠΕΤΡΙ 2" της Δ.Ε. Πέτρας Δήμου Λέσβου και υποδομές ΣΜΑ Πέτρας - Μήθυμνας» της πράξης [MIS 365208] με τίτλο: «Αποκατάσταση Τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις "Χαλκέλια" Δ.Ε. Πλωμαρίου, "Ουτζά – Λεμονού" Δ.Ε. Μυτιλήνης, "Πετρί 2" Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας – Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου»
52
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και  χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός δύο αντλιοστασίων δικτύων αποχέτευσης Δήμου Πέτρας»
53
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Μόνωσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
54
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-Επισκευή στεγών Θερμοπηγών Λισβορίου χωρίς τη χρήση Ικριωμάτων»
55
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:«Ασφαλτόστρωση δρόμου από παραθαλάσσια Ευρειακή προς κέντρο Παπάδου Γέρας»
56
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης πλακοστρώσεων από ιγνιμβρίτη επί της Ερμού και παρόδων αυτής»
57
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου Παραδοσιακού Μύλου Παραλίας Θερμής»
58
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση Οδών Οικισμού Νάπης»
59
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Περίφραξη και Διαμόρφωση του Χώρου του Πολυιατρείου Γέρας στον Παπάδο»
60
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων Μόριας»
61
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ύδρευση Λουτρ. Θερμής-Γεώτρηση στη θέση Αγία Θέκλα»
62
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή Δημοτικών Τουαλετών Πλωμαρίου»
63
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοτόπου»
64
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς "Κρεμαστή" Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου»

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ