Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο forum για το θαλάσσιο τουρισμό και τις επενδύσεις Ελλάδας –Τουρκίας

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετείχε στο forum για το θαλάσσιο τουρισμό και τις επενδύσεις Ελλάδας –Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και οργανώθηκε από το Ελληνικό Προξενείο και το Ναυτικό Επιμελητήριο της Σμύρνης.


Στο forum συμμετείχε μεγάλος αριθμός αξιωματούχων από τις δύο χώρες, από την τοπική αυτοδιοίκηση και πλήθος εκπροσώπων όλων των  επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων του θαλάσσιου τουρισμού των δύο χωρών, ενώ την Περιφέρεια εκπροσώπησε  ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Νίκος Κατρακάζος.  


Έγινε αναλυτική ανταλλαγή απόψεων και εξαγωγή κοινών συμπερασμάτων σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση τουριστικών λιμένων και μαρίνων, τη διαχείριση ακτοπλοϊκών γραμμών, αλλά και ζητημάτων που αφορούν στη στενότερη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, έγινε συζήτηση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου με τα τουρκικά παράλια και αποφασίστηκαν δράσεις για τη δημιουργία νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων.