Συνάντηση εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου, του Εργαστηρίου Ελαιολάδου και της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών

Πραγματοποιήθηκε στις 29-3-2016 συνάντηση εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου, του Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης και της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, ΝΠΔΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας Γιάντση.


Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η συζήτηση του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στους παραπάνω φορείς.

Συζητήθηκαν κυρίως θέματα κατάρτισης των αγροτών του Νησιού μας, με τη διοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, τομέας στον οποίο εξειδικεύεται το ΙΓΕ.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με προσδιορισμό του ρόλου του κάθε φορέα καθώς και των υποχρεώσεων του.

Η παραπάνω ενέργεια εντάσσεται στην προσπάθεια μας για συνεργασία με Δημόσιους φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που εξειδικεύονται στην έρευνα της πρωτογενούς παραγωγής και την εκπαίδευση αγροτών. Επιπλέον μέσω της συμμετοχής της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, θα υπάρξει η δυνατότητα επέκτασης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στα υπόλοιπα Νησιά της Περιφέρειας Β.Αιγαίου.


                                              Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

                                                               Προκόπης Σινάνης