Αλλαγές στην πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

Συνεργασία του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.», επιφέρει αλλαγές στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους και κυριότερα στη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθήσουν Δήμοι και Περιφέρειες, προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον.


Στο σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., ορίζονται οι διαδικασίες, που πρέπει να εφαρμόσουν Δήμοι και Περιφέρειες, για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων μέσω «ΔΙΑΣ», καθώς και ποια είναι η διαδικασία πίστωσης των δικαιούχων.

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Πηγη epoli.gr