Ηλεκτρονικά πλέον οι σημειώσεις από εκπαιδευτές για σπουδαστές στα ΙΕΚ Μυτιλήνης

H Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με έγγραφό της, καλεί όλα τα Δημόσια ΙΕΚ  να εφαρμόσουν άμεσα (από το επόμενο εξάμηνο 2016Α)  σύστημα – πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που θα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να διαθέτουν το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.


Όλα τα Δημόσια ΙΕΚ υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν σύστημα τηλεκπαίδευσης. Τα ΙΕΚ θα ενημερώσουν τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης για την εφαρμογή του συστήματος αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας  του.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης θα λειτουργήσει στη διεύθυνση http://iek-mytil.les.sch.gr/library/. Επίσης, το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης θα οργανώσει ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτών την Πέμπτη 17/03/2015 στις 15:30 με βασικό θέμα την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Η παρουσία όλων των εκπαιδευτών στους οποίους έχει γίνει ανάθεση το εαρινό εξάμηνο 2016Α είναι επιβεβλημένη. Θα ακολουθήσει επίδειξη χρήσης της πλατφόρμας στο εργαστήριο πληροφορικής «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» κι ανάλυση των απαραίτητων βημάτων. Οι εκπαιδευτές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην πράξη, να εγγραφούν, κ.ο.κ.

Σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι πολύ απλή στη χρήση και την εκμάθηση ενώ έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες χρήσης.

Εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό που είναι ήδη διαθέσιμο στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα.

Θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτές  να επικοινωνούν µε τους σπουδαστές τους από απόσταση. Το ψηφιακό υλικό που θα διαθέτουν οι εκπαιδευτές μπορεί να έχει διάφορες μορφές (π.χ. σημειώσεις σε αρχεία doc ή pdf, παρουσιάσεις powerpoint, αρχεία excel, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου, κ.ο.κ.).

Θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού υλικού.