Πώς μπορείτε πάρετε πίσω χρήματα από τον ΕΝΦΙΑ

Το δρόμο για την αμφισβήτηση του ποσού φορολόγησης που απορρέει από τον ΕΝΦΙΑ με βάση την πραγματική αξία του ακινήτου, ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Πρόκειται για την απόφαση 86/15, η οποία προέκυψε μετά την προσφυγή ενός φορολογούμενου στη Δικαιοσύνη. 


"Ο πολίτης προσέφυγε κατά της πράξης επιβολής φόρου από τη ΔΟΥ της περιοχής του, αμφισβητώντας το ποσό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - αφορά και τον ΕΝΦΙΑ - που όφειλε να καταβάλει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2010 έχει ορίσει ότι οι υποθέσεις ευρύτερου κοινωνικού και νομικού ενδιαφέροντος, θα τίθενται στην κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με το σκεπτικό ότι αφορούν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων", εξηγεί στο news.gr ο δικηγόρος Γιάννης Κυριακόπουλος, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση μαζί με το γραφείο του δικηγόρου Χρήστου Κλειώση. 

Πώς μπορείτε να προσβάλλετε την απόφαση της ΔΟΥ

"Προσφύγαμε δεδομένου ότι ο αρχικός νόμος Τσοβόλα, ανέφερε ότι η φορολόγηση επί ενός ακινήτου γίνεται με πρόταση από τη φορολογική αρχή σε αντικειμενική βάση. Επομένως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις κατά τόπους αντικειμενικές αξίες από τους εκάστοτε εφόρους. Ο νόμος αυτός όμως στην εισηγητική του έκθεση ανέφερε ότι όπως έχει δικαίωμα η φορολογική αρχή να προτείνει μία αντικειμενική αξία επί της οποίας επιβάλει φορολογία, έχει το ίδιο δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση και ο φορολογούμενος. Αποδεικνύοντας στην ανεξάρτητη δικαστική αρχή ότι η αξία επί της οποίας θα φορολογηθεί, δεν είναι αυτή η οποία υποστηρίζει ο έφορος. Πώς γίνεται αυτό; Αρκεί να προσκομίσει ο πολίτης μία έκθεση ενός ανεξάρτητου ορκωτού εκτιμητή, ο οποίος θα διαθέτει και τα τεκμήρια επαγγελματικής αξιοπιστίας ώστε να πει ότι ένα ακίνητο - π.χ. στο Κολωνάκι - δεν αξίζει 1.000.000 ευρώ αλλά 150.000 ευρώ σε περίπτωση που πουληθεί". 

Πρακτικά το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε ότι ένας πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να φορολογηθεί βάσει της πραγματικής αξίας του ακινήτου του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη απόφαση σε ατομικές του υποθέσεις, προσφεύγοντας εναντίον του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος είναι ετήσιος φόρος. "Η ύπαρξή του δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις τη στιγμή που αρκετοί πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν βασικές υποχρεώσεις όπως ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος δεδομένης της εκτεταμένης πτώχευσης των ελληνικών νοικοκυριών", σημειώνει ο κ. Κυριακόπουλος. 

Η απόφαση απευθύνεται σε όσους ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα, η αξία των οποίων είναι πολύ χαμηλότερη της αντικειμενικής επί της οποίας επιβάλλεται ο φόρος. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα να προσφύγουν και να φορολογηθούν επί αυτής. "Πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια οδό όλοι οι πολίτες με ακίνητα, η πραγματική αξία των οποίων όμως είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αντικειμενική", καταλήγει. 


Πηγη news.gr, Του Γιώργου Λαμπίρη