ΤΕΛΟΣ στην υπαίθρια διαφήμιση στην Λέσβο- Δείτε το Σχέδιο Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου

ΤΕΛΟΣ στην υπαίθρια διαφήμιση στην Λέσβο


Το πρόβλημα των παράνομα τοποθετημένων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία τόσο της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, όσο και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου, επιβαρύνει το αστικό και περιαστικό τοπίο, καθώς και του δημόσιους χώρους.

Οι πινακίδες και οι επιγραφές πολλαπλασιάζονται συνεχώς και στηρίζονται στον αυτοσχεδιασμό και στην αυθαίρετη βούληση του κάθε χρήστη. Μέσα στο πλήθος των διαφημίσεων το εμπορικό μήνυμα χάνεται και το μόνο που μένει είναι  η πρόκληση σημαντικής αισθητικής και οπτικής ρύπανσης. Οι διαφημίσεις «χρησιμοποιούν» την πόλη, αλλοιώνουν τους παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου μας και τους επιβαρύνoυν αισθητικά.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Γραφείο Διαφήμισης του Δήμου Λέσβου, συνέταξε Σχέδιο Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου που θα ισχύει για όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του νησιού.

Το σχέδιο του κανονισμού τέθηκε σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου από 24 Νοεμβρίου 2015 έως και 18 Δεκεμβρίου 2015, ώστε μέσα από μια συνδυασμένη προσπάθεια του Δήμου, φορέων και δημοτών, να επιτευχθεί η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των πόλεων και χωριών του νησιού μας.

Μετά τη λήξη της διαβούλευσης και πριν την εισήγησή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, το εν λόγω σχέδιο τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, για τυχόν παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις κλπ., ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο του κανονισμού και να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (έγκριση του κανονισμού από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εν συνεχεία έγκριση και ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου).